Hlíðasmári 17, Kópavogur
Magnús Leópoldsson

Hlíðasmári 17, Kópavogur  sími 550 3000

Magnús Leópoldsson

lögg. fasteignasali

Nýtt á söluskrá

Fasteignamiðstöðvarinnar, Hlíðasmára 17, Kópavogi

Miðholt, 

Snæfellsnesi

kr. 85.000.000

198,7 m2

Miðholt fasteignanúmer F2285545 og landeignanúmer L201349 í Eyja og Miklaholtshreppi sem er land með myndarlegu einbýlishúsi á einni hæð stærð 130,8 m2 ásamt 42 m2 bílskúr. Ljósleiðari og varmadæla vatn í vatn. Einnig Kolviðarnes II land fasteignanúmer F2294084 og landeignanúmer L200101 og þremur heilsárshúsum sem nýtt hafa verið í ferðaþjónustu. Heildar landstærð tæpir 40 ha leiguland. Áhugaverð staðsetning við Löngufjörur. Um er að ræða ferðaþjónustustað á …

Tilboð

2.244,8 m2

Daðastaðir, 

Arnarstaðir 

og Arnarhóll

Öxarfirði

Daðastaðir, Arnarstaðir og Arnarhóll í Öxarfirði eru til sölu. Þetta eru landstórar jarðir, sem ná frá fjöru til fjalla, með fjölbreyttu landslagi. Hérna er mikið af birki, sem er í mikilli sókn. Mjög fjölbreytt og fallegt mólendi, með lyngi, víði og einiberjarunnum. Þetta er hluti af Draumalandinu, þjóðgarður í einkaeign. Selst með öllu, kindum, kvóta og vélum. Við höfum fyrst og fremst verið með sauðfé, en jörðin er mjög góð sauðfjárjörð. Við höfum líka verið í skógrækt síðan 2015. Mjög miklir möguleikar eru hér í skógrækt. Hér er einnig góður hagi fyrir nautgripi og hesta. Hér eru tvö…

Kr. 295.000.000

1.137,5 m2

Bjartaland, 

Flóahreppi

Bjartaland er í Flóahreppi örstutt frá Selfossi. Afar glæsilegur húsakostur og landstærð 46,4 hektara eignarland. Íbúðarhús á einni hæð 158,2 m2 byggt 2010, skiptist í anddyri, stofa, eldhús, gott baðherbergi, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, þvottahús og geymslu. Glæsileg 700 m2 reiðskemma byggð 2011 og einnig 279 m2 bygging sem er skráð sem hesthús, þar er innréttuð u.þ.b 53 m2 gestaíbúð og um 63 m2 tækjageymsla, u.þ.b. 57 fmermetra hlaða og hesthús 63 fermetra fyrir 12 hesta. Eignin er öll hin glæsilegasta enda allt nýlegt, sjón er sögu ríkari.

Kr. 53.000.000

37 ha

Norðtunga 2, Borgarfirði

Norðtunga II er 37 ha lögbýli án húsakosts þar af tæpir 30 hektarar ræktuð tún, annað land er að mestu grónir bakkar. Býlinu fylgja veiðihlunnindi í Þverá og atkvæðisréttur í Veiðifélagi Þverár. Bakkalengd er um 1100 metrar og nær frá hylnum Brúarbreiðu við brú yfir Þverá niður í veiðistaðinn Barða. Sunnan við Norðtungu II er land Guðnabakka. Jörð með áhugaverða staðsetningu í fögru umhverfi rúmlega 100 km frá Reykjavík og malbik alla leið. Möguleiki er á stækkun jarðar með aðliggjandi landi. Kjörið tækifæri til að eignast jörð með hlunnindum. Landið hentar mjög vel hvort sem er til frístunda, gróðursetningar eða reksturs smábýlis. Víða er grunnt niður á fastan jarðveg sem auðveldar byggingarframkvæmdir.

Tilboð

1 ha

Skálabrekka-Eystri

við Þingvallavatn

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu fjórar frístundalóðir úr jörðinni Skálabrekka-eystri við Þingvallavatn í Bláskógabyggð

Um er að ræða fjórar frístundalóðir úr jörðinni Skálabrekka-eystri við Þingvallavatn. Hver lóð er einn hektari að stærð. Um er að ræða eignarlóðir.

Áhugavert umhverfi á þessum eftirsótta stað sem er aðeins í 30 mín akstursfjarlægð frá Reykjavík. 

Tilboð

194,2 m2

Jónsnes,

Helgafellssveit

Til sölu jörðin Jónsnes fasteignanúmer F211-5517 landeignanúmer L136950 í Helgafellssveit á Snæfellsnesi. Byggingar eru íbúðarhús frá 1935 stærð 140 m2 sem er kjallari hæð og ris og lítil útihús allt barn síns tíma en í snyrtilegu ástandi. Landstærð samkvæmt Þjóðskrá um 143 hektarar. Landið er að mestu tangi sem gengur vestur úr Þórsnesi. Þarna er góð beit bæði á landi og í fjöru. Jónsnes var talin ein mesta hlunnindajörðin í sveitinni. Þar er dúntekja, hrognkelsaveiði, mikið lundavarp og áður var þar stunduð selveiði. Æðarvarpið er aðallega í eyjum …

Kr. 440.000.000

2.872,5 m2

Kanastaðir, Rangárþingi eystra

Um er að ræða myndarlegt kúabú í fullum rekstri. Húsakostur jarðarinnar er töluverður m.a. 10.302 m2 fjós frá árinu 2008. Í fjósinu er tveir mjaltaþjónar og önnur nauðsynleg aðstaða. Öll aðstaða í fjósinu er góð til mjólkurframleiðslu. Einnig er á jörðinni myndarlegt tveggja íbúða hús samtals rúmir 300 m2 í allgóðu ásigkomulagi. Einnig er á jörðinni alifuglahús og myndarlegt hús sem í dag er að hluta til nýtt sem hesthús og reiðskemma. Aðrar byggingar eru börn síns tíma sem þó má nota ...

Grund, Skaftárhreppi 

Tilboð

614,7 m2

Til sölu jörðin Grund, fasteignanúmer 2319964, landeignanúmer 218493, Skaftárhreppi. Grund er nýbýli úr landi Undirhrauns II og er landstærð 198 hektarar nánast allt afgirt með góðri girðingu.Íbúðarhús frá 1970 og útihús á ýmsum aldri. Þarna hefur verið rekið sauðfjarbú. Grund er aðili að Kúðafljóti en þar hefur undanfarið ekki verið virkt veiðifélag. Nú er þar aðalega rekin ferðaþjónusta á Grund í tveimur myndarlegum húsum frá 2018.  TILBOÐ ÓSKAST.

Jaðar Fljótsdalshéraði

Kr. 110.000.000

941,5 m2

Til sölu jörðin Jaðar fasteignanúmer F217-5120 og landeignanúmer L157517 Fljótsdalshéraði. Jaðar sem er glæsileg jörð er næsta jörð við Vallanes og nýbýli frá þeirri jörð. Séra Magnús Blöndal Jónsson stofnaði það árið 1918. Landið nemur þriðjungi Vallanesjarðarinnar og er á vestur-og norðurhluta nessins meðfram Lagarfljóti og austur að Grímsá inn á móts við Ketilsstaði. Myndarlegur húsakostur en þarfnast mjög verulegs viðhalds. Íbúðarhúsið sem er 375.2 m2 er óvenju myndarlegt hús …

Hrauntún, Borgarbyggð

Kr. 75.000.000

200,5 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 

201 Kópavogi sími 5503000 

er með til sölu jörðina Hrauntún fasteignanúmer F211-2786 og landeignanúmer L136062 póstnúmer 311 Borgarbyggð.

Um 353 þúsund lítra framleiðsluréttur í mjólk.

nánar

Fálkaklettur 4, Borgarnes

Kr. 75.000.000

200,5 m2

Um er að ræða einbýlishús á einni hæð. Húsið er 151 m2 að stærð og bílskúrinn er 49,5 m2 að stærð eða samtals 200,5 m2. Húsið skptist í forstofu, stofu, fimm herbergi, eldhús, tvö baðherbergi og þvottahús. Forstofan er með fatahengi, parket á gólfi. Skápar eru í þremur herbergjm. Eldhúsið er flísalagt, hvítri innrétting, flísar á milli skápa. Baðherbergið er flísalagt. Þvottahús, flísalagt. Geymsluloft yfir hluta hússins.

Stór sólpallur við húsið. Gott útsýni og staðsetning. 

Vogalækur, Borgarbyggð

Kr. 85.000.000

774,7 m2

Til sölu jörðin Vogalækur fasteignanúmer F211-2222 og landeignanúmer L135952 póstnr. 311 Borgarbyggð. Bæjarhúsin sem eru í misjöfnu ástandi standa á hól á bakka Vogalækjarins. Land Vogalækja sem er talið vera 239 hektarar þar af ræktað land samkvæmt Þjóðskrá 13,8 hektarar og liggur að landi Hofstaða að norðan. Að austan eru merki á móti Smiðjuhólsveggjum, en að sunnan er land Sveinsstaða. Á norðurmörkum jarðarinnar er stórt vatn nefnt Heyvatn um 208 ha…

Hólar lóðir, Munaðarneslandi

Kr. 14.600.000

3,1 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 sími 550 3000 er með til sölu 

3,1 ha sumarhúsalóð nefnd Hólar landnúmer 194365 Munaðarnesilandi í Borgarbyggð.

Lóðin sem er eignarlóð mætti auðveldlega skipta í tvær til þrjár lóðir ef það hentar. Stutt í heitt og kalt vatn og rafmagn. Glæsilegt útsýni.

TILBOÐ ÓSKAST.

Sumarhús Hrísbrúarlandi

Kr. 47.000.000

32,3 m2

Til sölu sumarhús 32,2 m2 á eignarlandi sem hefur verið nefnt Egilsdys við Köldukvísl í Mosfellsdal, Fasteignanúmer F208-2081 og landeignanúmer L123679.  Húsið er eitt rými. Lítill eldhúskrókur og salernisaðstaða eru í húsinu. Hellulögð verönd fyrir framan húsið. Vatnstankur, ljósavél, sólarsella og nýleg rotþró eru við húsið. Rafmagn komið að lóðamörkum. Niðurgrafinn geymsla er á lóðinni og nýtist sem geymsluskúr. Lóðin er vel gróin og skjólsæl og utan alfararleiðar. Áhugaverð eign fyrir aðila sem …

Kr. 154.900.000

247,2 m2

Salthamrar, Reykjavík

Til sölu einbýlishús við Salthamra 8, Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum. Neðri hæðin skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, gestabaðherbergi, þvottahús og bílskúr. Stofa, bílskýli og geymsla voru byggð við húsið árið 2007. Efri hæðin skiptist í fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol, gang og bað-herbergi. Forstofan er flísalögð, góður skápur. Stofan sem er flísalögð er með útgang út á stóra og góða verönd. Borðstofan er rúmgóð með parketi á gólfi. Eldhúsið er með flísum...

nánar

Auði-Hrísdalur, Bíldudalur

Kr. 154.900.000

247,2 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu Trönubakka 9 sumarhús fasteignanúmer F211-0756 og landeignanúmer L135235 í Borgarbyggð

Snyrtilegt sumarhús á leigulóð við Trönubakka 9 í Borgarbyggð. Lóðin sem er leigulóð úr jörðinni Ferjubakka I er 4.533 fm að stærð. Áhugaverð staðsetning í fallegt umhverfi. Heitur pottur, varmadæla. 

Neðstibær, Skagabyggð

Kr. 21.000.000

127,5 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu 

jörðina Neðstibær landeignanúmer 145471 í Skagabyggð

Gamall húsakostur í döpru ástandi.


Sæból, Húnaþingi vestra

Tilboð

600,0 m2

Lögbýlið Sæból er í aðeins um eins km. fjarlægð frá Hvammstanga. Jörðin á land að sjó en stærð hennar er um 23 hektarar þar af ræktað land 6 hektarar. Friðlýst æðarvarp er á um 7 hektara svæði. Íbúðarhúsið er 135 m2 frá 1982 í nokkuð góðu ástandi, nýtt þak, teikning fyrir viðbyggingu fylgir. Útihúsin eru klædd og einangruð. Hesthús er í fyrir 13 hross, þar af 3 stóðhestastíur. Góð aðstaða til tamningar, 1 hringgerði, stórt útigerði og …

Minni-Reykir í Fljótum

Kr. 90.000.000

1405,6 m2

Til sölu jörðin Minni-Reykir í Fljótum landeignanúmer L146860 og fasteignanúmer 214-4189 í Skagafirði. Póstnúmer 570 Fljót. Frábær jörð til sauðfjárræktar og/eða ferðaþjónustu. Jörðin er um 48 hektarar (þar af ræktað land um 28,3 ha) auk þess tilheyra jörðinni um 400 hektarar af óskiptu landi með annarri jörð. Jörðinni fylgja jarðhitaréttindi til upphitunar og neyslu. Veiðiréttur í Flókadalsá og Flókadalsvatni fylgir jörðinni. Á jörðinni eru tvö íbúðarhús annars vegar 96,6 m2 og hins…

nánar

Lambeyri eystri, Tálknafjörður

Tilboð

504,9 m2

Til sölu jörðin Lambeyri eystri fasteignanúmer F212-4330 og landeignanúmer L140301 Tálknafirði.

Engin nýtanlegur húsakostur. Landstærð samkvæmt Þjóðskrá 180,6 hektarar. Jörðin á land að sjó. Skemmtilegt umhverfi.

Horn, Skorradalshreppi

Kr. 150.000.000

Lorem

Jörðin Horn er rúmir 700 hektarar og er í 100 km. fjarlægð frá Reykjavík og um 10 mínútna akstursfjarlægð frá Borgarnesi. Golfvöllurinn á Hamri er í um 15 mínútna akstursfjarlægð. Sundlaug er í um 5 mínútna aksturs fjarlægð og álíka langt er að Skorradalsvatninu. Fallegt útsýni er til allra átta og ef gengið er örstutt upp fyrir bæinn má sjá vítt og breitt, svo sem út á Snæfellsnesið í vestri, Baulu í norðri og jöklana í austri. Á jörðinni er ágætur húsakostur, vel uppsteyptur árið 1982, ...

nánar

Kr. 55.000.000

105,8 m2

Víkurvegur 6, Kárastaðalandi

Mjög áhugavert mikið endurnýjað sumarhús á fallegum útsýnisstað í Kárastaðalndi í Bláskógabyggð. Skráð stærð 80,6 m2 sem skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi og herberg með sturtuklefa og aðstöðu fyrir þvottavél. Svefnpláss fyrir átta mans. Uppþvottavél, arinn í stofu. Auk þess nýlegt um 15 m2 hús á steyptum undirstöðum með rafmagni sem er nýtt sem geymsla. Stór verönd og heitur pottur. Kynnt með varmadælu og rafmagni, eigin …

nánar

Söðulsholt, Eyja- og Miklaholtshr.

Tilboð

2.158, m2

Til sölu jörðin Söðulsholt í Eyja og Miklaholtshreppi póstnúmer 342 Stykkishólmur. Jörðin er glæsileg landmikil bújörð á sunnanverðu Snæfellsnesinu með óvenju miklum nýlegum húsakosti. Landstærð um 1.117.7 hektarar. Landið er fjölbreytt með fallegum klettabeltum, tún um 25 hektarar, skógrækt en plantað hefur verið 200.000. síðustu 20 árin. Hitaveita úr borhola í eigu sex bæja. Húsakostur er nýlegt Íbúðarhús stærð 201 m2 sem skiptist þannig, forstofa, hol, eldhús, borðstofa og ...

Kr. 120.000.000

Lorem

Mjóanes 17 lóð, Þingvöllum

Til sölu frábær 3 ha eignarlóð nefnd Mjóanes lóð 17 landnúmer 215126 við Þingvallavatn

Um er að ræða vatnsbakkalóð úr jörðinni Mjóanes í Bláskógabyggð

Einstök staðsetning. Frábært útsýni.

Óskað eftir tilboðum.

Hólar lóð (lóðir), Munaðarneslandi

Kr. 14.600.000

2.158, m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 sími 550 3000 er með til sölu 

3,1 ha sumarhúsalóð nefnd Hólar landnúmer 194365 Munaðarnesilandi í Borgarbyggð.

Lóðin sem er eignarlóð mætti auðveldlega skipta í tvær til þrjár lóðir ef það hentar. 

Stutt í heitt og kalt vatn og rafmagn. Glæsilegt útsýni.

TILBOÐ ÓSKAST.

Kr. 79.900.000

130,9 m2

Dægra 1, Rangárþing eystra

Land jarðarinnar eru samkvæmt Þjóðskrá um 34,7 hektara ásamt íbúðarhúsi, bílskúr, geymslum, útihúsum og tveimur gistihýsum. Íbúðarhúsið er byggt árið 2009 og skráð 30,5 fm að grunnfleti ásamt risi. Húsið er á steyptri plötu með hita í gólfi. Samþykktar teikningar fyrir stækkun hússins um 37,7 fermetra liggja fyrir. Í kjallara er rúmgott þvottahús og geymsla fyrir gistihúsin. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað á síðasta ári, t.d. nýtt dren og jarðvegsskipti vegna nýbygging …

nánar

Hamrar, Laxárdal

Tilboð

Lorem

Jörðin Hamrar er að vestanverðu í Laxárdal. Framar eru tvær jarðir, Svalhöfði nær en Sólheimar fjær í botni dalssins. Fyrir neðan Hamra eru Sámsstaðir næsti bær. Landstærð Hamra er um 3790 hektara og er jörðin húsalaus eyðijörð. Töluverðir útivistar og veiðimöguleikar. Veiði-hlunnindi frá Laxá í Dölum. Í landamerkjaskrá frá 1884 fyrir jörðina segir að norðan ræður Hólmavatnsá frá því hún fellur í Laxá allt norður að Hólmvatni, úr Hólmavatni í Reiðgötuvatn, þaðan sjónhend…

Nýi-Bær 1, Borgarbyggð

Tilboð

1.265,3 m2

Til sölu jörðin Nýi-Bær 1, fasteignanúmer F2106305 og landeignanúmer L133906 ásamt Nýja-Bæ, F2106309, L223390, Nýja-Bæ 2 vélaskemmu, F2106316, L220609, Nýja-Bæ gripahús, F2106323, L223392 í Borgarbyggð. Á jörðinni hefur aðalega verið rekið kúabú og einnig hefur þar verið verkstæðis-rekstur með þjónustu við bændur. Húsakostur á ýmsum aldri sem hefur nýst vel fyrir þá starfsemi sem þar hefur verið rekinn en þar er m.a. fjós fyrir 44 mjólkandi kýr og fjár …

Kolsstaðir land, Dalabyggð

Tilboð

Lorem

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 

er með til sölu land 

úr jörðinni Kolsstöðum í Dalabyggð 

Um er að ræða áhugaverðar 1 til 40 hektara spildur á þessu fallegu svæði.

Mjög áhugavert land t.d. 

til skógræktar, fyrir hestafólk 

eða bara náttúruunnendur.

Stóra-Hildisey 1 og 3, Hvolsvöllur

Tilboð

2.542.1 m2

Myndarlegur húsakostur m.a. íbúðarhús þar sem gætu verið tvær íbúðir ef það hentar. Einstaklega snyrtilegt og afar vel uppbyggt kúabú í fullum rekstri í nútíma fjósi með mjaltarþjóni. Mjög góð aðstaða og landkostir eru til staðar til áframhaldandi stækkunar búsins ef vilji er til þess. Landstærð tæpir 300 hektarar allt nýtanlegt land. Ræktun um 107 hektarar. Töluverð skjólbeltaræktun. Jörðin selst með bústofni og vélum og 438.470 þúsund lítra framleiðslurétti í mjólk…

Skógarnes, Borgarbyggð

Tilboð

198,6 m2

Til sölu jörðin Skógarnes, Stafholtstungum, Borgarbyggð

Á jörðinni er húsakostur frá árinu 2006 sem er íbúðrhús, gestahús og geymsluskúr. Einbýlishúsið er 156,5 m2 að stærð og gesthúsið er 42,1 m2 að stærð frá árinu 2006. Einnig 8 m2 geymsluskúr sem er óupphitaður og óeinangraður. Húsin eru klædd að utan með sedrusviði og á þökum er asphalt borinn pappi. Gluggar eru úr gegnheillri eik. Búið er að leggja nýja heilsárs kaldavatnslögn með frábæru vatni en vatnið hefur hingað til verið …

Skaftafell 3, Hornafjörður

Kr. 195.000.000

7,5 ha

Til sölu skipulagt land nefnt Skaftafell 3a,3b,3c, í sveitarfélaginu Hornafjörður. Skaftafell 3 liggur meðfram núverandi þjóðvegi á vinstri hönd þegar ekið er austur og norður frá Skeiðárbrú og upp að heimreið að Skaftafelli. Nánar tiltekið er um að ræða 7,5 hektara lands sem skipt er upp í þrjár spildur skipulagðar fyrir alls 35 hús hvert 40 fermetrar að stærð. Heimsfrægt útsýni á hæstu og stærstu fjöll og jökla landsins, svarta sanda og norðurljós. Aðalskipulag og deili-skipulag samþykkt af …

nánar

Galtarhol 1 land, Borgarbyggð

Kr. 18.000.000

30,4 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 

er með til sölu 30,4 hektara nefnt Galtarholt land fasteignanúmer F233-5480 og landeignanúmer L191462 í Borgarbyggð.

Umrætt land er úr jörðinni Galtarholt og er stærð landssins 30,4 hektarar allt gróið land. Góð aðkoma er að landinu.

Sandslundur 16 og 18, Kjósarhreppi

Kr. 25.000.000

23 ha

23 ha. í landi Sands í Kjós. Um er að ræða skika nr. 16: Fastanr. 2331982 Landnr. 215846 og skika nr. 18: Fastanr. 2331984 Landnr. 215925. Er gamalt beitiland. Enginn húsakostur. Skiki nr. 16 er flokkaður sem landbúnaðarland. Skiki nr. 18 fer inn á Sandsfjall, sem er bakhlið Esju og er hluti hans flokkaður sem frístunda-byggð (sumarhús). Ekið er eftir Flekkudalsvegi meðfram Meðalfellsvatni að vegbút til vinstri inn á Sand og fljótlega (eftir ca. 20m.) beygt til hægri inn á malar…

Tunga, Tungulax, Skaftárhreppur

Kr. 250.000.000

521,3 m2

Jörðin Laugarbrekka er talin vera um 110 hektarar gróið óræktað land en um 20,7 hektarar ræktað land. Óskipt land talið vera um 900 hektarar og er hlutur Laugarbrekku í því u.þ.b. 300 hektarar í óskiptu landi. Áhugaverð jörð í fögru umhverfi. Bæjarstæðið í dag er með því víðsýnasta sem gerist og útsýni yfir allan þjóðgarðinn á Snæfellsnesi. Íbúðarhúsið er bjart og hlýlegt með stórfengu útsýni. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þrjú svefn-herbergi og tvö baðherbergi …

Norðtunga og Norðtunga II

Kr. 25.000.000

320 ha

Jörðin Norðtunga og Norðtunga II í Borgarfirði eru tvö lögbýli. Þar er kirkjustaður talin vera frá 1200. Um er að ræða sögufræga hlunnindajörð vel uppbyggða með góðum húsakosti og umtals-verðum veiðihlunnindum. Heitt vatn frá samveitu. Ljósleiðari og þriggja fasa rafmagn. Þar er nú rekið stórt bú með á fjórða hundrað nautgripum til kjöt-framleiðslu, þar af eru 40 holdakýr. Norðtunga og Norðtunga II eru taldar vera rúmir 320 hektarar, allt vel nýtanlegt land. 

nánar

Reynikelda, Dalabyggð

Kr. 54.000.000

ha

Land Reynikeldur 1 í séreign fyrir neðan fjall um 122,9 hektarar auk þess mikið land í óskiptri sameign. Land jarðarinnar er gróðurríkt og ríkt af tærum vatnsuppsprettum sem koma undan fjallinu. Gott berjaland. Á jörðinni er sumarhús sem er 23,3 fm. Húsið er timburhús sem stendur á steyptum sökkli. Húsið er einangrað með steinull, tvöfalt gler, húsið er í þokkalegu ásigkomulagi. Húsið er hitað með rafmagnsofnum. Ljósleiðari hefur ekki verið tekinn inn í húsið en er við lóðarmörk. Kalt vatn er tekið úr…

Austurvegur, Hrísey

Kr. 65.000.000

154,5 m2

Mjög áhugavert einbýlishús ásamt aukahúsi á sjávarlóð við Austurveg 26 í Hrísey. Íbúðar-húsið sem er mikið endurnýjað er á tveimur hæðum samtals 105 m2. Efri hæðin skiptist í andyri, stofu, tvö svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Neðri hæðin skiptist í borðstofu, eldhús og eitt svefnherbergi. Einnig er á lóðinni 49 m2 hús byggt 2003 sem skiptist í eitt stórt rými og gott baðherbergi. Hitaveita frá samveitu. Mjög stór verönd. Einnig er á lóðinni innréttuð 40 m2 góð geymsla. Falleg..

nánar

Mýrarvegur 8, Borgarbyggð

Kr. 26.000.000

52,4 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 

er með til sölu sumarhús við Mýrarveg 8 landeignarnúmer 173098 í Borgarbyggð.

Um er að ræða áhugavert hús stærð 52,4 m2 á eins hektara eignarlóð úr jörðinni Galtarholti í Borgarfirði. Húsið skiptist í andyri, geymslu tvö svefnherbergi baðherbergi og opið eldhús og stofu. Einnig er gott svefnloft. Stór verönd þar sem er einnig lítilgeymsla eða svefnaðstaða. Falleg lóð með miklum gróðri.

Gerðarkot, Suðurnesjabær

6 ha

Kr. 35.000.000

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 

er með til sölu býlið Gerðarkot fasteignanúmer 227-7147 og landeignanúmer 200220 póstnúmer 246 Sandgerði. Gerðarkot er skilgreind sem eyðijörð en um er að ræða um 6 hektara þar af um 2 hektarar ræktað land. Á land að sjó, auk þess land í óskiptri sameign (heiðaland). Verið er að byggja tvö hús á landinu annað er 41,6 m2 og hitt 20,9 m2 og er komið í þau rafmagn og kalt vatn. Töluvert er eftir til …

Nýi-Bær 1, Borgarbyggð

Tilboð

1.265,3 m2

Á jörðinni hefur aðalega verið rekið kúabú og einnig hefur þar verið verkstæðisrekstur með þjónustu við bændur. Húsakostur á ýmsum aldri sem hefur nýst vel fyrir þá starfsemi sem þar hefur verið rekinn en þar er m.a. fjós fyrir 44 mjólkandi kýr og fjárhús fyrir um 40 kyndur. Vélaskemma með hitaveitu og full einangruð og stál kædd að innan með snyrtingu, skrifstofu-aðstöðu og Led lýsingu. Íbúðarhús á tveimur hæðum, á efri hæð eru 4 svefnherbergi en á neðri hæð sem er öll með flísalögð gólf er stofa, …

Lyngás 4, Rangárþingi ytra

Kr. 42.000.000

201,5 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 

er með til sölu býlið Gerðarkot fasteignanúmer 227-7147 og landeignanúmer 200220 póstnúmer 246 Sandgerði. Gerðarkot er skilgreind sem eyðijörð en um er að ræða um 6 hektara þar af um 2 hektarar ræktað land. Á land að sjó, auk þess land í óskiptri sameign (heiðaland). Verið er að byggja tvö hús á landinu annað er 41,6 m2 og hitt 20,9 m2 og er komið í þau rafmagn og kalt vatn. Töluvert er eftir til …

nánar

Hraunsás III, Borgarbyggð

Kr. 42.000.000

19 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 

er með til sölu mjög áhugavert 19 hektara eignarland nefnt Hraunsás III landnúmer 204514 Borgarbyggð

Gert er ráð fyrir að landið sé selt sem ein heild. Hér er um að ræða land í fögru umhverfi. Til er skipulag sem var í vinslu en er ósmþykkt fyrir alls 13 sumarhúsalóðir á þessu 19 hektara landi ef það hentar. Ekki vantar mikið uppá að hægt sé að ljúka því ferli. Mjög áhugaverð staðsetning stutt frá Húsafelli

Keflavík, Suðureyri

600 ha

Kr. 70.000.000

Jörðin Keflavík er á milli Skálavíkur og Súgandafjarðar. Galtarviti sem er í landi Keflavíkur stendur í vík milli Súgandafjarðar og Skálavíkur. Víkin snýr mót opnu hafi og eru siglingar skipa tíðar fram hjá vitanum. Hægt að komast til Keflavíkur fótgangandi, á snjósleða eða sjóleiðina. Gönguleiðin er frá 3 til 4 klst. gangur. Í fyrrum afsali stendur ma "... jörðin Keflavík, Ísafjarðarbæ, er með mannvirkjum, þ.e íbúðarhúsi, vélarhúsi, litlu útihúsi ásamt öllum þeim gæðum sem jörðinni fylgja og fylgja ber. Jörðin hefur fasta…

Hótel Borealis, Brúarholt II, 

Kr. 42.000.000

36 ha

Fasteignamiðstöðin kynnir til sölu Hótel Borealis. Bókun á skoðun þegar þér hentar í síma 764 2000 og 550 3000. Um er að ræða fasteignir, rekstur, tækjakost og allt innbú Hótel Borealis. Hótelið telur samtals 36 herbergi auk þess er um að ræða veislusal með eldhúsi (Hlöðu) sem getur tekið á móti allt að 250 mans. Heildar stærð lands er 36 hektara. Eign sem býður upp á marga möguleika, tengt ferðaþjónustu á svæðinu. Eignin er í fullum rekstri sem Hótel og við sölu fylgir …

nánar

Þóreyjarnúpur, Hvammstangi

Kr. 54.000.000

1.100,4 m2

Til sölu jörðin Þóreyjarnúpur landnúmer 144515 í Húnaþingi vestra. Á jörðinni er töluverður húsakostur. Um er að ræða fyrrverandi fjárhús og flatgryfjur sem í dag eru nýtt sem hesthús og reiðskemma og rúmgott íbúðarrými um 150 m2 þar sem eru m.a 7 herbergi. Hitaveitulögn og ljósleiðari kominn að húsvegg. Fagurt umhverfi með glæsilegu útsýni. Landstærð er talin vera um 600 hektarar. Athugið að hluti ljósmynda sýna einnig nánasta umhverfi og húsakost nágranna jarða sem …

Laugasel, Þingeyjasveit

Kr. 49.000.000

1.300 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina Laugasel landnúmer 153788 Þigeyjarsveit.

Jörðin liggur í Heiðarlandi vestan Helluvaðs í Mývatnssveit

Um er að ræða gróið land og liggur vegslóði að gömlu bæjarstæði. Jörðin er án húsakosts aðeins gamlar rústir. Landstærð um 1300 hektarar. Jörðinni fylgir lítilsháttar hlutdeild í Reykjadalsá. Áhugaverð jörð t.d. fyrir skógrækt.

Tilboð óskast.

Efri-Þverá II, Húnaþingi vestra

Tilboð

703,2 m2

Nánar tiltekið er um að ræða jörðina Efri-Þverá II landnúmer 223336, með hlutdeild í óskiptu landi jarðarinnar Efri-Þverá landnúmer 144528.

Efri-Þverá IIA íbúðarhús landeigna-númer 228030 byggt 1968 er 157,5 fm og viðbygging byggð 1994 29,8 fm. Viðbygging er þvottahús og kjallari þar sem er stór og góð sánaklefi, útgengt er út úr þvottahúsi og forstofu. Búr inn af eldhúsi. Í þremur herbergjum eru fastar kojur. Véla-/verkfærageymsla 131 m2 frá 1988, hesthús 384,5m2 með áburðarkjallara frá 1985,…

Hvammur og Galtarhöfði

Kr. 165.000.000

1.319,5 m2

Hvammur ásamt Galtarhöfða teljast landmiklar jarðir en þær eru taldar vera á fjórða þúsund hektarar. Helstu byggingar eru íbúðarhús byggt 1945 úr timbri, stærð 322,3 fm. Fjárhús 375,4 fm byggð 1990. Hlaða (stálgrindar-hús) byggð 1989 stærð 299,2 fm. Véla- og verkfærageymsla, 203 fm (stálgrind) byggð 1973. Bogaskemma 119,6 fm (stál-grind) byggð 1990. Húsakostur þarfnast viðhalds. Ræktað land 55,5 hektarar samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár en þaðan eru einnig fengnar ...

nánar

Yztagil Langadal, Blönduós

200 ha

Kr. 23.500.000

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 Kópavogi sími 550-3000 er með til sölu 

jörðina Yztagil í Langadal landnúmer 145429 Blönduósi.

Jörðin er án húsakosts. Landstærð talin vera um 200 hektarar. Veiðiréttur í Blöndu sem gefur um 150 þúsund krónur á ári.

Brekkulækur ferðaþjónustubýli

Kr. 240.000.000

239,6 ha

Til sölu jörðin og ferðaþjónustan Brekkulæur B og D landnúmer 217343 og H landnúmer 219930.

Ferðaþjónustan hefur gott orðspor og mikil sambönd. Nánar tiltekið er um að ræða jörð og hlunnindi, húsakost og búnað fyrir ferðaþjónustu. Öll aðstaða við rekstur ferðaþjónustu er til fyrirmyndar og allt til alls og allt mjög áhugavert. Hús alment í góðu ástandi. Staðsetning er góð í gróinni sveit á jörð með umtalsverð hlunnindi í einni albestu laxveiðiá landsins. Undir fastanúmer 231-7856 og …

Björnólfsstaðir Langadal, Blönduós

330 ha

Kr. 23.500.000

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 Kópavogi sími 550-3000 er með til sölu jörðina Björnólfsstaði í Langadal landnúmer 145408 Blönduósi. Jörðin er án húsakosts. Landstærð talin vera 330 hektarar. Veiðiréttur í Blöndu sem gefur um 150 þúsund krónur á ári.

Torta lóð, Bláskógabyggð

Kr. 3.500.000

9.507 m2

Til sölu 9.507 m2 sumarhúsaland 

nefnt Torta lóð B1

landnúmer 191667 Bláskógabyggð.

Bíldsfell 6 land 5, Grímsnes- og Gr.

Kr. 30.000.000

0,0 m2

Til sölu land úr jörðinni Bílsfell nefnt Bíldsfell 6 land 5 landnr. 220399 og fasteignanúmer 220-9444 Grímsnes- og Grafningshreppi. Á landinu hafa verið skipulagðar sumar-húsalóðir númer 17 til og með 28. Landinu tilheyrir hlutdeild í malarnámi sjá Bílsfellsnáma landnúmer 219680 og hlutdeild í veiðiréttindum í Soginu 3 stangir eftir ákveðnum leikreglum. Tilboð óskast.

Hvoll sumarhús við Vesturhópsvatn

Kr. 25.900.000

91,0 m2

Til sölu sumarhús / veiðihús / ferða-þjónustuhús nefnt Hvoll lóð nr. 15 við Vesturhópsvatn, Húnaþingi vestra

Á lóðinn er veiðihús (fjölnotahús)

Nýlegt og mjög gott hús er við vatnið með tveimur aðskiptum íbúðum undir sama þaki. Í hvorri íbúð fyrir sig, sem eru um 50m2, er svefnpláss fyrir amk. átta manns, sex í kojum og tveir í svefnsófa. Jafnvel geta tíu gist þar sem tvö rúmstæði eru ein og hálf breidd og eru þannig hentug fyrir fullorðin og barn. Húsið er rafvætt, eldavél með bakarofni og öll helstu raftæki, …

Vindás 8 hesthús, Borgarnes

Kr. 25.000.000

230,0 m2

Fasteignamiðstöðin, Hlíðasmára 17, Kópavogi, sími 550 3000 er með til sölu hesthús við Vindás 8, Borgarnesi.

Um er að ræða allt húsið sem er innréttað fyrir 30 hross í eins og tveggja stíum. Kaffistofa og snyrting. Hitaveita kominn í hús.Rúmgott gerði.

Magnús Leópoldsson, lögg. fasteigna- og skipasali - sími 550 3000 - Fasteignamiðstöðin, Hlíðasmára 17, 201 Kópavogur