Hlíðasmári 17, Kópavogur
Magnús Leópoldsson

Hlíðasmári 17, Kópavogur  sími 550 3000

Magnús Leópoldsson

lögg. fasteignasali

magnus@fasteignamidstodin.is

Nýtt á söluskrá

Fasteignamiðstöðvarinnar, Hlíðasmára 17, Kópavogi

Ás og Laufás Dalabyggð

Kr. 148.000.000

407,2 m2

Til sölu jörðin Ás fasteignanúmer F211-6867 og landeignanúmer L137552 ásamt Laufási einbýlishúsi fasteignanúmer F2116870 og landeignanúmeri L223810 póstnúmer 371 Búðardalur í Dalabyggð. Ás-Jörðin Ás landstærð 120 hektarar þar af um 11 ha ræktað land, og um 30 ha land undir nytjaskógrækt með samning við skógrækt ríkisins (áður Vesturlandsskóga) til 40 ára eða til ársins 2042 og er þeim samningi þinglýst sem kvöð á jörðina. Þegar hefur verið plantað um 45 þúsund plöntum.Landið nær frá þjóðvegi númer 60, Vestfjarðarvegi, og niður til sjávar, gott útsýni er bæði út Hvammsfjörðinn og inn í botn hans. Veiðihlunnindi í Laxá tilheyra jörðinni sem er 1/3 úr upprunalegu landi Saura samkvæmt landamerkjabréfi…

Hólmahjáleiga, Hvolsvöllur

Kr. 305.000.000

585.240,8 m2

Fasteignamiðstöðin kynnir jörðina og kúabúið Hólmahjáleiga , 861 Hvolsvöllur, fastasteignanúmer F219-2433 og landeignanúmer L163869. Einnig Rimakot sem er aðliggjandi jörð fasteignanúmer F219-2662 og landeignanúmer L163887 svo og öllu því sem eignunum fylgir og fylgja ber. Jarðirnar verða seldar með bústofni vélum og framleiðslurétti. Á jörðinni eru eftirfarandi byggingar: Íbúðarhús byggt 1991 - 180m2 - nýleg klæðing, nýjar rúður og gluggar, nýtt eldhús, nýtt þvottahús, nýtt bað, mikið endurnýjað, 5 svefnherbergi.Eldra fjós með nýlegri viðbyggingu, 47 legubásar, Lely A3 mjaltaþjónn, 5000L tankur. Nýleg klæðning á veggjum og þaki. Vélarskemma, Nýleg klæðning á veggjum og þaki - óeinangruð en þétt. Eldri hesthús byggt við fjós …

Flókastaðir, Fljótshlíð

Kr. 175.000.000

814,0 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina Flókastaði, Rangárþingi eystra, fasteignanúmer F219-3635 og landeignanúmer L164009 póstnúmer 861 Hvolsvöllur.

Flókastaðir eru lögbýli staðsett í afar fallegri sveit. Jörðin er á frábærum útsýnisstað í Fljótshlíðinni. Akstursfjarlægð frá Hvolsvelli er um það bil átta mínútur. Á jörðinni er eldri húsakostur, sem segja má að sé allur barn síns tíma.  Landstærð jaðarinnar er talin vera um 125 hektarar, þar af ræktað land samkvæmt þjóðskrá um 35 hektarar. Jörðin er án bústofns véla og án framleiðsluréttar.

Hesjuvellir, Akureyri

Kr. 185.000.000

180.330,4 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 sími 550 3000 er með til sölu jörðina Hesjuvelli fasteignanúmer F2144510 og 214-4512, landeignanúmer L146937 og landeignanúmer L219921 póstnúmer 601 Akureyri. Jörðin Hesjuvellir stendur rétt ofan við Akureyri, uppi í Hlíðarfjalli, syðst í Kræklingahlíð. Bærinn stendur þar hæst bæja og nokkuð uppi í brekkunni, um það bil 200 metra yfir sjávarmáli, þó að bein lína til sjávar sé aðeins um 3 km. Jörðin er mjög grösug langt upp í fjallshlíðar og mikil gróska í landinu. Jörðin er nú um 10 hektarar að stærð allt innan girðingar. Þau tún sem fylgja eru gömul (sjá túnkort) en hægur vandi er að rækta þau upp.Íbúðarhúsið stendur syðst á jörðinni, rétt við bæjarlækinn. Útsýni frá íbúðarhúsinu er einstakt yfir…

Álftanes, Borgarbyggð

Tilboð

2.500 ha

Álftanes er landnámsjörð en þar hafði Skalla-Grímur bú. Land Álftaness er víðáttumikið talið vera um 2500 hektarar þar af samkvæmt fasteignamati um 26,7 hektarar ræktuð tún. Auk þess er landið gróið og að hluta votir flóar, settir klapparásum, en sandbakkar og fitjar við ströndina. Útfiri er mikið og langar breiðar skeljasandsfjörur með fjölda skerja úti fyrir. Þeirra þekktast er Þormóðssker, en þar er viti. Álftanes var og getur verið mikil hlunnindajörð, og þaðan var stundað útræði. Jörðin á land vestur að Straumfirði, en við mynni Straumfjarðar er Kóranes. Á síðustu árum 19 aldar var þar starfrækt verslun með fastri búsetu. Álftanesland liggur að landi Miðhúsa og Kvíslhöfða í austri. Að norðan mætir það landi Smiðjuhólsveggja …

Kr. 350.000.000

8.500 m2

Prestshús Kjalarnesi

Í jarðarbókin frá 1704 telst Prestshús, Kjalarnesi hjáleigu frá Hofi. Jörðin kemst seinna meir í eigu Brautarholts og er talin í fasteignamati þess árið 1930. Búskap lauk í Prestshúsum 1946. Bæjarhús stóðu skammt frá sjávarbakka vestan við Hofsvík eða þann hluta hennar, sem er nefnd Presthúsavík. Bæjarsker heitir sker í víkinni og fellur vel yfir það. Vel nýtur útsýnis til fjalla frá Prestshúsum. Í bókinni Kjalnesingar ábúendur og saga Kjalarneshrepps segir um Prestshús að þar mun hafa verið byggt ból um langt skeið en án fastrar búsetu síðustu áratugina. Landið var nýtt undir …

Helluvað 1, Rangárþingi ytra

Kr. 380.000.000

653,2 m2

Jörðin Helluvað 1 er talin vera um 47 hektarar að stærð. Þar er myndarlegt íbúðarhúsi, teiknað af Kjartani Sveinssyni, stærð 243 m2 auk eldri útihúsa. Einnig fylgir hlutdeild í veiðihlunnindi í Ytri-Rangá. Gera má ráð fyrir að stór hluti jarðarinnar nýtist m.a. sem byggingarland fyrir Hellu. Nokkrar lóðir hafa verið seldar úr landi jarðarinnar. Sjá meðfylgjandi myndir og nánasta umhverfi.

Erpsstaðir og Þórólfsstaðir, Dalabyggð

Tilboð

2.181,9 m2

Til sölu jarðirnar Erpsstaðir og Þórólfsstaðir í Dalasýslu en þar er í dag rekið myndarlegt kúabú þar sem þ.m.t. Rjómabúið Erpsstaðir, sem framleiðir ýmsar vörur úr kúamjólk ásamt ferðaþjónustu. Framleiðsluréttur í mjólk um 380 þúsund lítrar. Nautgripir um 210 á ýmsum aldri þar af um 70 mjólkurkýr. Landstærð jarðanna er um 600 hektarar lands þar af um 100 hektarar ræktað land og megnið af því nýlega ræktað og eða endurræktað. Annað land er að mestu gróið beitarland í hlíðum Sauðafells. Erpsstaðir liggja að Miðá og eru veiðihlunnindi af veiði í ánni. Eigin kaldavatnsveita en hitaveita er frá borholu í nágrenni í eigu Rarik. Þriggjafasa rafmagn er á staðnum. Ljósleiðaritenging er til staðar. Erpsstaðir voru byggðir upp …

Gauksmýri

Húnaþingi vestra

Tilboð

 1.516 m2

Um er að ræða jarðirnar Gauksmýri og Syðri-Gauksmýri í Húnaþingi vestra, auk mannvirkja og búnaðar sem er í eigu seljanda. Jarðirnar eru við þjóðveg númer 1 í Línakradal og eru um 650 hektarar að stærð. Þar af ræktað land tæpir 80 hektarar. Hluti túnanna hefur verið slegin. Jörðin er að stórum hluta afgirt en þó ekki fjalllendi að öllu leyti. Á jörðinni hefur verið stunduð skógrækt í gegn um samning við Norðurlandsskóga. Plantað hefur verið í um 70 hektara og skjólbelti um 2,5 kílómetra. Einnig hefur verið tekið þátt í endurheimt votlendis og í tengslum við það hefur myndast nokkuð stór tjörn sunnan þjóðvegs og þar er nú fjölbeytt fuglalíf. Reiðvöllur er …

Hrímnishöllin, Bjarmalandi og Brekkukot

Tilboð

700 ha

Um er að ræða á Bjarmalandi myndarlega reiðhöll og hesthús (stærð 18x60) byggt úr forsteiptum einingum nefnd Hrímnishöllin. Hún hýsir bæði hesthús og tamningaraðstöðu, sýningarsal og gestamóttöku með glæsilegu eldhúsi, hannað með aðstöðu til veitingarekstrar sem möguleika. Hringvöllur um 200 metrar er við húsið. Heitt vatn til upphitunar. Um er að ræða mjög myndarlegt vel byggt mannvirki sem gefur allskonar nýtingarmöguleika. Eignin er þar aðstaða Hrossaræktarbúsins á Varmalæk. Fyrirtækið Íslenskar hestasýningar ehf. rekur starfsemi sínar þar í dag og er einnig til sölu. Jörðin Brekkukot er gríðarlega gjöful, grasgefin og skjólgóð …

Tilboð

168.579,8 m²

Hagi, Grænhóll og Sauðeyjar

Jörðin Hagi er landnámsjörð og kirkjustaður og afi núverandi ábúenda keypti jörðina upp úr aldamótunum 1900. Þar var blandað bú þangað til fé var skorið niður árið 1982. Síðan hefur verið rekið þar myndarlegt kúabú. Einnig er hlunnindabúskapur í Haga, egg og dúnn um 800 til 1000 hreiður. Líka var þar um tíma refabú og fiskeldi og grásleppuveiðar voru stundaðar þar í áratugi. Hagi var að fornu metin önnur af dýrustu jörðum á Vestfjörðum. Núverandi húsakostur er töluverður á ýmsmu aldri m.a. reisulegt íbúðarhús ásamt útihúsum almennt í í ágætu ástandi. Landamerki voru að fornu að innnan þau að Hagavaðall og Arnarbýlisá skiptu löndum, en eftir að Tungumúlaland hefur verið sameinað Haga gilda gömlu mörk Tungumúla. Að ofan er eins og …

Kr. 320.000.000

1.137,5 m2

Bjartaland, 

Flóahreppi

Bjartaland er í Flóahreppi örstutt frá Selfossi. Afar glæsilegur húsakostur og landstærð 46,4 hektara eignarland. Íbúðarhús á einni hæð 158,2 m2 byggt 2010, skiptist í anddyri, stofa, eldhús, gott baðherbergi, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, þvottahús og geymslu. Glæsileg 700 m2 reiðskemma byggð 2011 og einnig 279 m2 bygging sem er skráð sem hesthús, þar er innréttuð u.þ.b 53 m2 gestaíbúð og um 63 m2 tækjageymsla, u.þ.b. 57 fmermetra hlaða og hesthús 63 fermetra fyrir 12 hesta. Eignin er öll hin glæsilegasta enda allt nýlegt, sjón er sögu ríkari.

Hafursstaðir Dalabyggð

Kr. 95.000.000

1.067 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 5503000 er með til sölu jörðina Hafursstaðir fasteignanr F211-7640 landeignanr. L137757 á Fellsströnd í Dalabyggð. Jörðin er vel gróin og meðal annars meðstórkostlega útvistar möguleika, falllegur foss í Hólsá, gott berjaland, rjúpnaveiði og m fl. Hafurstaðir eru 10,67 fer km. eða 1.067 hektarar. Hafursstaðir eru tengdir við þjóðvegakerfið Vestfjarðaveg nr. 60 með Klofningsvegi nr. 590 (slitlagsgerð hófst á árinu 2023). Þriggja - fasa rafmagn liggur um jörðina. …

Haugur, Miðfirði

Kr. 85.000.000

 188.170,9 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina Haugur fasteignanúmer F213-3064 og landeignanúmer L144077 í Miðfirði póstnr. 531 Hvammstangi.


Töluverður húsakostur. Landstærð talin vera alls um 800 hektarar. Veiðihlunnindi frá Núpá sem rennur í Miðfjarðará. Jörðin er án bústofns véla og án framleiðsluréttar.

Hrærekslækur Múlaþingi

Tilboð

281,2 m2

Um er að ræða 33% eignarhluta einkahlutafélaginu Hrærekslækur ehf sem á jörðina Hrærekslæk. Jörðin Hrærekslækur í Hróarstungu ræktað land tveir hektarar samkvæmt fasteignaskrá sem ekki hefur verið nýtt í mörg ár. Á jörðinni eru tvær húseignir. Íbúðarhús byggt 1954 sem er 98,2 fm á einni hæð með skriðlofti. Íbúðarhús hefur verið endurnýjað m.a. skipt um skólp, raflagnir, hitalagnir og ný rafmagnstafla. Steypt var i öll gólf og parket lögð. Viðbyggingu (nálægt 25 m2) var bætt við austan megin …

Bergholt, Bláskógabyggð

Kr. 140.000.000

m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðarsmára 17, 201 í Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu áhugavert land í Bláskógarbyggð nefnt Bergholt, fasteignanúmer F234-6379, landeignanúmer L220717. Bláskógabyggð, Um er að ræða alls 139 hektara af fallegu landi sem gefur marskonar nýtingarmöguleika á þessum vinsæla stað. Ekki langt í kaldavatns-veitu frá sveitarfélaginu. Ekki hitaveita en góðar líkur á að hægt sé að fá heitt vatn með því að bora. Mjög áhugaverð staðsetning t.d. fyrir ferðaþjónustu.

Bjarkarhöfði, Bláskógabyggð

Kr. 65.000.000

 56,2 m2

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Bjarkarhöfða fasteignanúmer F220-6153 og landeignanúmer L167731 póstnúmer 806 Selfoss. Nánar tiltekið er um að ræða 5,3 hektara eignarland úr jörðini Böðmóðsstaðir. Sumarhúsið er 46,3 m2 ásamt 9,9m2 geymsluhúsi alls 56.2 hektarar. Húsið er hitað upp með rafmagni. Kalt vatn allt árið frá Efstadal. Landið var upphaflega keypt sem garyrkjubýli og er þar umtalsverð skógrækt. Áhugavert lögbýli í fögru umhverfi.

Bókaðu skoðun þegar þér hentar.

Öndverðarnes 2 sumarhúsalóð

Kr. 10.000.000

7.817,3 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, er með til sölu sumarhúsalóð nefnd Öndverðarnes 2 í Grímsnesi.

Lóðin er eignarlóð að stærð 7817,3 fm (0,78 hektari), skráð sem sumarbústaðaland og liggur norðan Biskupstungubrautar og skammt vestan Þingvallavegar.

Heimilt er samkvæmt skipulagi að byggja 110 fm. hús., sem er skipulagt frístundasvæði.

Rafmagn kemur frá veitukerfi Rarik og heitt vatn frá Orkuveitu Reykjavíkur. 

Vesturás 6, Hvalfjarðarsveit

Kr. 4.900.000

m2

Sumarhúsalóð við Vesturás 6 í landi Kambshóls, Svínadal, Hvalfjarðarsveit. Landið heitir BIRKIÁS. Síðasta óselda lóðin í þessu sumarhúsalandi. Kyrrlátur staður innst í botnlanga, með öryggishliði, heitu vatni og fallegu útsýni yfir Eyrarvatn. Kjarrivaxið allt umkring með skjólgóðum trjám á næstu lóðum. Bundið slitlag er að landinu frá þjóðvegi 1 (síðan 2015) Aksturstími frá Reykjavík:ca 45 mín (í gegnum Hvalfjarðargöngin). Birkiás / sumarhúsabyggð í miðjum …

Hagi Skorradalshreppi

Kr. 300.000.000

154,5 m2

Bærinn Hagi 1 stendur neðarlega í hálsbrekku við Skorradalsvatn sunnanvert, en hér gengur lítið nes fram í vatnið. Nokkuð vestar sveigir Hálsinn fyrir ofan bæinn til suðurs, og tekur við lítið dalverpi milli hans og Dragafells sem heitir Þófagil. Út og upp frá bænum er hlíðin að mestu vaxin valllendis- og móagróðri, með mýrateygingum á stöku stað. Töluvert mikill skógur er í landi Haga vestanverðu. Er þar örnefnið Lurkabrekkur. Hins vegar er lítill skógur austan við bæinn. Að…

Bjarnargil Fljótum

Kr. 105.000.000

353.894,7 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi er með til sölu jörðina Bjarnargil Fljótum Skagafirði.

Á jörðinni er stórt íbúðarhús auk nokkuð myndarleg eldri útihús samtals stærð alls húsakosts er um 894.7m2. Jörðin er með áhugaverða staðsetningu og gæti til dæmis hentað mjög vel til reksturs ferðaþjónustu, en einhver uppbygging þyrfti að eiga sér stað áður en þess konar rekstur yrði arðbær. Hitaveita kominn inn fyrir vegg en á eftir að tengja. Umhverfi jarðarinnar er áhugaverð m.a. með tilliti til …

Álftröð gistiheimili

Kr. 240.000.000

519 m2

Til sölu með öllum búnaði Gistihúsið Álftröð í Skeiða-og Gnúpverjahreppi sem var byggt 2015 og er staðsett í 5 km akstursfjarlægð frá Brautarholti, í um 30 mínútna akstursfjarlægð frá Geysi og Gullfossi og í 40 mínútna akstursfjarlægð frá Þingvöllum. Gistihúsið býður upp á 360 gráðu fjallaútsýni ásamt útsýni yfir Heklu, Eyjafjallajökul og Tindfjöll, frægustu eldfjöll Íslands. Um er að ræða 8 tveggja mannaog eitt fjöguramanna herbergi.Hvert herbergi er með setusvæði og baðherbergi …

Gistiheimilið Kvernufoss

Kr. 270.000.000

529,0 m2

Fyrirtækið Kvernufoss ehf sem er alfarið í eigu seljenda og var stofnað 2016 heldur utanum reksturinn og fasteignirnar sem eru einnig í eigu seljenda. Gistiheimilið hefur til umráða fjögurra herbergja íbúð sem er um 100m2 með gistiplássi fyrir sex manns og þrjú gistiherbergi, ásamt eldhúsi og snyrtingum fyrir átta manns. Alls er því pláss fyrir 14 gesti. Auðvelt er að bæta við tveimur tveggja manna herbergjum í gistiálmunni,en þar er innréttað eldhús og snyrtingar. Í austurenda hússins er rúmgóð 226m2 íbúð sem má …

Brekka, Ingjaldssandi

Kr. 85.000.000

184.903,9 m2

Brekka Ingjaldssandi fremst í Brekkudal og á allt land austan Þverár og Langár, frá efstu grösum fyrir botni Brekkudals og niður að landamerkjum á móti Villingadal en þau eru við Merkigil skammt fyrirutan túnið á Brekku. Áin Þverá er í raun landamerki jarðarinnar. Ekki formlegt veiðifélag. Landstærð er talin vera um 400 hektarar. Á Brekku er myndarlegt gamalt íbúðarhús sem þarfnast verulegrar aðhlynningar.Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi og eldhús, búr og baðherbergi og stór stofa sem …

Hesjuvellir, Akureyri

Kr. 185.000.000

180.330,4 m2

Jörðin Hesjuvellir stendur rétt ofan við Akureyri, uppi í Hlíðarfjalli, syðst í Kræklingahlíð. Bærinn stendur þar hæst bæja og nokkuð uppi í brekkunni, um það bil 200 metra yfir sjávarmáli, þó að bein lína til sjávar sé aðeins um 3 km. Jörðin er mjög grösug langt upp í fjallshlíðar og mikil gróska í landinu. Jörðin er nú um 10 hektarar að stærð allt innan girðingar. Þau tún sem fylgja eru gömul (sjá túnkort) en hægur vandi er að rækta þau upp.Íbúðarhúsið stendur syðst á jörðinni, rétt við bæjarlækinn. Útsýni frá íbúðar…

Vað 3, Bláskógabyggð

Tilboð    

181,2 m2

Fasteignamiðstöðin er með til sölu glæsilegt vandað heilsárs /sumarhús og gestahús samtals 182 fm (byggt 2009) á þessum ægifagra stað í Blágaskógabyggð um það bil tveimur kílómetrum frá Geysi. Húsið stendur við Tungufljótið á eignarlandi úr landi Brúar. Hinumegin við Tungufljótið er síðan Haukadalsskógurinn. Stórkostlegt útsýni og mikil náttúrufegurð. Húsinu Vað 3 fylgir 1,4 hektara eignarland (13.956.5 m2) og að auki þrjár aðrar eignarlóðir við hliðina, þ.e. Vað 1. 0,53 hektari. (5.281.2 m2) Vað 2…

Bjarkarhöfði, Bláskógabyggð

Kr. 65.000.000

56,2 m2

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Bjarkarhöfða 806 Selfoss.

Nánar tiltekið er um að ræða 5,3 hektara eignarland úr jörðini Böðmóðsstaðir. Sumarhúsið er 46,3 m2 ásamt 9,9m2 geymsluhúsi alls 56.2 hektarar. Húsið er hitað upp með rafmagni.

Kalt vatn allt árið frá Efstadal. Landið var upphaflega keypt sem garyrkjubýli og er þar umtalsverð skógrækt.

Áhugavert lögbýli í fögru umhverfi.

Bókaðu skoðun þegar þér hentar.

Hafursstaðir, Dalabyggð

Kr. 95.000.000

1.067 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 5503000 er með til sölu jörðina Hafursstaðir fasteignanr. F211-7640 landeignanúmer L137757 á Fellsströnd íDalabyggð. Jörðin er vel gróin og meðal annars meðstórkostlega útvistar möguleika, falllegur foss í Hólsá, gott berjaland, rjúpnaveiði og m fl. Hafurstaðir eru 10,67 fer km. eða 1.067 hektarar. Hafursstaðir eru tengdir við þjóðvegakerfið Vestfjarðaveg nr. 60 með Klofningsvegi nr. 590 (slitlagsgerð hófst á árinu 2023). Þriggja - fasa rafmagn liggur um jörðina. Ný …

Skúfur, Skagabyggð

Kr. 32.000.000

50.000 m2

Fasteignamiðstöðin kynnir jörðina 

Skúfur Skagabyggð , 541 Blönduós, 

fasteignanúmer 213-8726 

ásamt öllu því sem eigninni fylgir og fylgja ber þar með talin veiðihlunnindi.


Hér er um að ræða húsalausa jörð. Veiðihlunnindi 7,5 einingar af 1000. 


Arður fyrir alla ánna (báðar Norðurá og Laxá) 8,4 millj. Hlutur Skúfs um það bil 65 þúsund á ári.

Vestari-Hóll, Fljótum

Kr. 78.000.000

550,2 ha

Jörðin Vestari-Hóll í Flókadal er með eldri húsakosti en vel nýtanlegum. Ljósleiðar og heitt vatn frá hitaveitu komið að húsi. Lítilsháttar veiði-hlunnindi. Íbúðarhúsið leigt út í sumar fyrir veiðimenn. Jörðin er ekki í ábúð. Landstærð um 170 hektarar.

Flókadalur er dalur í Skagafjarðarsýslu og er kenndur við Hrafna Flóka Vilgerðarson sem sagður er hafa numið þar land þegar hann sneri aftur til Íslands löngu eftir að hann hafði vetrardvöl í Vatnsfirði og gaf landinu nafn. Framan við Flókadal er …

Kaffi Kjós við Meðalfellsveg

Tilboð

185,3 m2

Kaffi Kjós er þjónustumiðstöð sem er staðsett er á 3500 m2 eignarlóð í suðurhlíðum Meðalfells, með góðu útsýni yfir Meðalfellsvatn. Akstursfjarlægð frá Reykjavík er um 50 km, við þjóðveg nr. 461, um 5 km frá Hvalfjarðarvegi sem er þjóðvegur nr. 47. Þar er veitingarsala og verslun. Þar er lögð áhersla á að fólk geti notið veitinga í heimilislegu umhverfi.

Þetta er fyrirtæki í góðum rekstri sem gefur einnig möguleika á frekari starfsemi. 

Hólar lóð (lóðir) Munaðarneslandi

Kr. 18.000.000

3,1 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 sími 550 3000 er með til sölu 3,1 ha sumarhúsalóð (lóðir) nefnd Hólar landnúmer 194365 Munaðarneslandi í Borgarbyggð.

Lóðin sem er eignarlóð og hefur nú verið skipt upp í þrjár lóðir. Ef það hentar betur getur lóðin verið áfram sem ein lóð. Stutt í heitt og kalt vatn og rafmagn.

Óvenju glæsilegt útsýni.

Reykás Brekkuhlíð, Flúðum

Tilboð

5.359,1 m²

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 

er með til sölu gaðyrkjubýlið Reykás Brekkuhlíð sem er á um fjögura hektara landi landeignanúmer L236142 og fasteignanúmeri F252-8492 úr jörðinni Götu Hrunamannahreppi. Hér um að ræða stóra gaðyrkjustöð í fullum rekstri, húsakostur rúmlega 5000 fermetrar að stærð með stækkunarmöguleikum staðsett á um fjögurra hektara eignarlandi. Auk þess íbúðarhús sem skiptist í eldhús, tvö herbergi og stofu. Aðgangur …

Kross Berufirði

Kr. 70.000.000

400,0 ha

Jörðin Kross er talin vera um 400 hektarar auk þess 1000 hektarar í óskiptu landi, dalur og fjall. Jörðin á land að sjó og er þar góð fjörubeit. Húsakostur á jörðinni er: Geymsla byggt 1930, steypt,94,4 m2., gamalt íbúðarhús, óíbúðarhæft. Fjárhús 103,8 m2. byggt 1934, steypt gólf, í notkun, með rafmagni og vatni. Geymsla, steypt, byggt 1948, 27,4 m2., er sambyggt gamla íbúðarhúsi. Fjárhús með áburðarkjalar, steypt, byggt 1958, 160 m2 rafmagn og vatn og í notkun. Steypt hlaða, byggð 1958, …

Melrakkaey, Andy og Vatnsey

Tilboð

0,0  m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu Melrakkaeyjar þ.e.a.s. Melrakkaey, Andey, Vatney fasteignanúmer F211-5639 og landeignanúmer L136983 Stykkishólmsbæ. Melrakkaey GPS 65˚04’15.9’’N 22˚48’16.5’’W Stærð : 5.2 ha Náttúruperlur stutt frá Stykkishólmi. Í árbók FÍ segir Árni Björnsson. Melrakkaey er grösug vel og þótti túnið gott og aðrar slægjur miklar enda notuð til slægna fram um 1950. Árið 1702 voru þar tíu nautgripir ..

Ytri-Sólheimar 3

Kr. 78.000.000

550,2 ha

Til sölu er 3,2 hektara land austur í Mýrdal. Landið liggur ofan við þjóðveginn og er tilvalið fyrir ferðaþjónustufyrirtæki m.a. vegna staðsetningar og umhverfis. Frá landinu liggja gönguleiðir að vestanverðu þar sem gengið er inn að botni Ystagils og horft yfir Sólheimajökul. Einnig eru gönguleiðir að austanverðu en þá er gengið yfir heiðina í austur og niður með Hólmsárgili, sem er einsök náttúruperla. Landið liggur vestan við skógræktina í Gjögrum en skógrækt þessi veitir skjól fyrir austanátt.

Skógarbót, Borgarfirði

Tilboð

20,0 ha

Skógarbót um 20 hektarar landspilda úr jörðinni Norðtungu í Borgarfirði. Búið að taka landið úr landbúnaðarnotum. 

Verið að vinna að því landið fari í deiliskipulag.

Allt gróið land þar af um 7 hektarar tún, kjarr um 10 hektarar. 

Áhugavert umhverfi.

Keisbakki Skógarströnd

Kr. 350.000.000

692,9 m2

Keisbakki á Skógarströndi er sjávarjörð en á líka land til fjalls. Melar og klettaborgir eru víða um landið. Landstærð um 1600 hektarar. Skógarströnd er strönd­in inn með Hvamms­firði. Húsin standa á holti ekki langt frá þjóðvegi að norðaustan. Fyrir landi eru eyjarnar, Landey, Múli, Hrappsey og Dilkur. Þar er æðarvarpi. Mjög góður húsakostur m.a. nýtt íbúðarhús, gestahús, gróðurhús og véla og verfærageymsla. Mikil náttúrufegurð.

nánar

Laugavegur 87, Reykjavík

Kr. 350.000.000

290,4 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu fasteignina Laugavegur 87, 101 Reykjavík. Fasteignanúmer F200-5358 og landeignanúmer L101598. Eignin er í dag alls um 290,4 m2. Verslunarhæðin ásamt kjallara er samtals 189,4 fm. Á annarri hæð er 101 m2 íbúð. Viðbótar byggingarréttur er talinn geta verið allt að 700 m2 ef um hann er sótt. Hér er því um að ræða áhugavert byggingarverkefni. Vel má nýta húsið í núverandi ástandi, húsið er allt í útleigu og getur verið það áfram.

Brekkulækur ferðaþjónustubýli

Kr. 240.000.000

239,6 ha

Til sölu jörðin og ferðaþjónustan Brekkulæur B og D landnúmer 217343 og H landnúmer 219930.

Ferðaþjónustan hefur gott orðspor og mikil sambönd. Nánar tiltekið er um að ræða jörð og hlunnindi, húsakost og búnað fyrir ferðaþjónustu. Öll aðstaða við rekstur ferðaþjónustu er til fyrirmyndar og allt til alls og allt mjög áhugavert. Hús alment í góðu ástandi. Staðsetning er góð í gróinni sveit á jörð með umtalsverð hlunnindi í einni albestu laxveiðiá landsins. Undir fastanúmer 231-7856 og …

Kvistás 24, Syðri-Rauðamel

Kr. 29.900.000

60,2 m2

Kvistás 24 er fallegt sumahús í skipulagðri frístundabyggð í landi Syðri-Rauðamels í Borgarbyggð sem er mikil náttúruperla. Lóðin 3.600 m2 leigulóð sem er í jaðri frístunda-byggðarinnar með óvenju fallegu útsýni. Húsið er timburhús, með standandi klæðningu, 60.2 m2 að stærð samkvæmt skráningu HMS, byggt árið 2007. Húsið stendur á steyptum undirveggjum og er hitað með rafmagni. Að auki er 10 m2 gestahús, stakstæð geymsla sem er einangruð að hluta og leikkofi fyrir börn á …

A-Gata 22 frístundahús, Grímsnes -

Kr. 120.000.000

145,1 m²

Húsið sem er í raun heilsárshús var byggð með markmiði um sjálfbærni í vali á byggingarefnum og í að raska sem minnist lóðinni. Form hússins er klassískt mænis þak með tveimur kvistum á annarri hlið sem mynda skemmtilegt uppbrot á þaki með frábæru útsýni. Húsið er heilklætt að utan bæði veggir og þak með “en på to” furuvið. Gluggar og hurðir eru úr áli í áberandi rauðum lit að innan og utan sem gefa húsinu ákveðna sérstöðu í útliti. Allt burðarefni og klæðningar eru úr timbri í húsinu. Sökklar eru…

Skógarhólar 2, Rangárþingi ytra

Kr. 235.000.000

226,1 ha

Jörðin Skógarhólar 2 í Rangárþingi ytra fasteignanúmer F252-5630 og landeignanúmer L235060 í Rangárþingi ytra póstnúmer 851 Hella.

Landstærð 226.1 hektarar. Jörðin er án húsakosts. Allt gróið og grasgefið land í meira lagi og glæsilegt útsýni. Land þetta gefur allskonar möguleika

hvað frekari skipulagningu varðar ef það hentar. 

Eign sem vert er að skoða.

nánar

Langanes 3 sumarhús, Hvolsvöllur

Kr. 18.000.000

69,1 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu Langanes 3 sem er sumarhús á 8400 m2 leigulóð með landeignarnúmer L191062 rétt við Hvolsvöll.


Húsið er 15,9m2 byggt árið 2003 og er hugsað sem gestahús. Teikningar fylgja af 61,5m2 húsi. Allar lagnir tilbúnar vegna óbyggða húsins og komnar. Bygginagarleyfi greitt.

Vatn, hiti, rafmagn og rotþró.

Magnús Leópoldsson, lögg. fasteigna- og skipasali        -    sími 550 3000

Fasteignamiðstöðin, Hlíðasmára 17, 201 Kópavogur     -    fasteignamidstodin@fasteignamidstodin.is