Hlíðasmári 17, Kópavogur
Magnús Leópoldsson

Hlíðasmári 17, Kópavogur  sími 550 3000

Magnús Leópoldsson

lögg. fasteignasali

Nýtt á söluskrá

Fasteignamiðstöðvarinnar, Hlíðasmára 17, Kópavogi

Álftanes, Borgarbyggð

Tilboð

2.500 ha

Álftanes er landnámsjörð en þar hafði Skalla-Grímur bú. Land Álftaness er víðáttumikið talið vera um 2500 hektarar þar af samkvæmt fasteignamati um 26,7 hektarar ræktuð tún. Auk þess er landið gróið og að hluta votir flóar, settir klapparásum, en sandbakkar og fitjar við ströndina. Útfiri er mikið og langar breiðar skeljasandsfjörur með fjölda skerja úti fyrir. Þeirra þekktast er Þormóðssker, en þar er viti. Álftanes var og getur verið mikil hlunnindajörð, og þaðan var stundað útræði. Jörðin á land vestur að Straumfirði, en við mynni Straumfjarðar er Kóranes. Á síðustu árum 19 aldar var þar starfrækt verslun með fastri búsetu. Álftanesland liggur að landi Miðhúsa og Kvíslhöfða í austri. Að norðan mætir það landi Smiðjuhólsveggja …

Helluvað 1, Rangárþingi ytra

Kr. 380.000.000

653,2 m2

Jörðin Helluvað 1 er talin vera um 47 hektarar að stærð. Þar er myndarlegt íbúðarhúsi, teiknað af Kjartani Sveinssyni, stærð 243 m2 auk eldri útihúsa. Einnig fylgir hlutdeild í veiðihlunnindi í Ytri-Rangá. Gera má ráð fyrir að stór hluti jarðarinnar nýtist m.a. sem byggingarland fyrir Hellu. Nokkrar lóðir hafa verið seldar úr landi jarðarinnar. Sjá meðfylgjandi myndir og nánasta umhverfi.

Gistiheimilið Kvernufoss

Kr. 270.000.000

529,0 m2

Fyrirtækið Kvernufoss ehf sem er alfarið í eigu seljenda og var stofnað 2016 heldur utanum reksturinn og fasteignirnar sem eru einnig í eigu seljenda. Gistiheimilið hefur til umráða fjögurra herbergja íbúð sem er um 100m2 með gistiplássi fyrir sex manns og þrjú gistiherbergi, ásamt eldhúsi og snyrtingum fyrir átta manns. Alls er því pláss fyrir 14 gesti. Auðvelt er að bæta við tveimur tveggja manna herbergjum í gistiálmunni,en þar er innréttað eldhús og snyrtingar. Í austurenda hússins er rúmgóð 226m2 íbúð sem má nýta sem starfsmannaíbúð eða til gistingar. Tveir pallar eru við húsið, annar með heitum potti. Stór trjágarður er á lóðinni sem er 3520m2 að stærð. Húsið er tengt hitaveitu staðarins og árið 2017 var ljósleiðari lagður í húsið. Í…

nánar

Nýibær

Skaftárhreppi

Tilboð

1.122,6 m2

Nýibær í Skaftárhreppi, landeignanúmer L163418 er um 290 hektarar, þar af ræktað land um 22,9 hektarar. Jörðin liggur að Skaftá og er í 254 km fjarlægð frá Reykjavík, stutt er á Kirkjubæjarklaustur eða um 4 mínútna akstur, en þar er öll helsta þjónusta. Íbúðarhúsið er gert úr tveim samliggjandi hús um alls um 314m2. Eldra húsið var steypt árið 1979, 170m2 með bílskúr. Eldri hluti íbúðarhússins var töluvert endurbættur árið 2015 m.a. eldhús, bað og snyrting, gólfefni, innihurðir, gluggar og útihurðir (PVC) ál, vatnslagnir og holræsi. Húsið skiptist í forstofu, hol, fjögur svefnherbergi, gang, eldhús, eitt baðherbergi, tvær snyrtingar, tveir bakinngangar, þvottahús, innangengt í bílskúr. Í húsinu eru rafmagnsofnar og ljósleiðari.

Hótel Flókalundur

Kr. 330.000.000

1.520,9 m2

Til sölu Hótel Flókalundur í Vatnsfirði 451 Patreksfjörður. Um er að ræða mjög snyrtileg hótel á einstaklega fallegum stað í friðlandi Vatnsfjarðar. Hótelið er 27 herbergja, þar af tvær fjölskyldusvítur. Öll herbergi eru með baðherbergi. Mikil uppbygging hefur verið á húsinu síðastliðin ár. Eignin skiptist í aðalbyggingu með eldhúsi, matsal, lobbý, setustofu og 27 herbergjum. Kjallari undir hluta af hótelinu. Þrjú starfsmannahús, hvort um sig með 4 herbergi, setustofu og salerni. Geymslugámur og geymsluskúr, Skúr sem áður var bensínsjoppa, tjaldsvæði með þjónustuhúsi með sturtum og salernum ásamt tveimur minni klósetthúsum og náttúrulaug í fjörunni.

Stóra-Hildisey

1 og 3, Hvolsvöllur

Tilboð

2.542.1 m2

Myndarlegur húsakostur m.a. íbúðarhús þar sem gætu verið tvær íbúðir ef það hentar. Einstaklega snyrtilegt og afar vel uppbyggt kúabú í fullum rekstri í nútíma fjósi með mjaltarþjóni. Mjög góð aðstaða og landkostir eru til staðar til áframhaldandi stækkunar búsins ef vilji er til þess. Landstærð tæpir 300 hektarar allt nýtanlegt land. Ræktun um 107 hektarar. Töluverð skjólbeltaræktun. Jörðin selst með bústofni og vélum og 438.470 þúsund lítra framleiðslurétti í mjólk…

Öndverðarnes 2 sumarhúsalóð

Kr. 10.000.000

7.817,3 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, er með til sölu sumarhúsalóð nefnd Öndverðarnes 2 í Grímsnesi.

Lóðin er eignarlóð að stærð 7817,3 fm (0,78 hektari), skráð sem sumarbústaðaland og liggur norðan Biskupstungubrautar og skammt vestan Þingvallavegar.

Heimilt er samkvæmt skipulagi að byggja 110 fm. hús., sem er skipulagt frístundasvæði.

Rafmagn kemur frá veitukerfi Rarik og heitt vatn frá Orkuveitu Reykjavíkur.

kr. 460.000.000

2872,5 m2

Kanastaðir,

Rangárþingi eystra

Um er að ræða myndarlegt kúabú í fullum rekstri. Húsakostur jarðarinnar er töluverður m.a. 10.302 m2 fjós með 120 legubásum byggt 2008. Í fjósinu er tveir mjaltaþjónar og önnur nauðsynleg aðstaða. Öll aðstaða í fjósinu er góð til mjólkurframleiðslu. Einnig er á jörðinni myndarlegt tveggja íbúða hús samtals rúmir 300 m2 í allgóðu ásigkomulagi. Einnig er á jörðinni alifuglahús og myndarlegt fjölnotahús sem í dag er að hluta til nýtt sem hesthús og reyðskemma. Aðrar byggingar eru börn síns …

Á jörðinni Steinsholt 1 er töluverður húsakostur: Tvö íbúðahús, í öðru eru fjögur svefnherbergi og hinu tvö svefnherbergi. Hitaveita frá samveitu sem er komin að vegg. Tvö hesthús með plássi fyrir samtals 43 hross mest allt í eins hesta safnstíum og stór hlaða sem hefur verið notað sem reið- og tamningaraðstaða. Fimm góð gerði eru við hesthúsin. Á landareigninni hefur verið lagður 2ja km reiðgata sem líka hefur verið notuð sem rekstrarhringur, einnig er hringvöllur og skeiðbraut. Í kringum húsin eru fjöldi minna viðrunarhólf fyrir hrossin. Landstærð er 75,3 hektarar og þar af er ræktað land tæpir 30 hektarar en sumt hefur verið notað sem beitarhólf undanfarin ár. Kjörin jörð fyrir hestafólk.

nánar

Sælingsdalstunga, Búðardalur

Kr. 95.000.000

1.208,8 m2

Sælingsdalstunga í Dalabyggð er á söguslóðum Laxdælu. Jörðin er talin vera um það bil 1665 hektarar þar af um 21 hektarar tún, hluti þeirra innan skipulagðs sumarhúsasvæðis. Jörðin er vel gróin á láglendi, gott beitiland en hluti með birkikjarri. Efst í fjallendi er lítill gróður. Gott berjaland er á jörðinni og ágætt rjúpnaland. Jörðin á 25% í vatnasvæði Sælingsdalsár og Leysingstaðaár sem falla út í Laxá í Hvammssveit, arður af laxveiði tæplega 500.000 kr á ári. Á jörðinni hefur verið rekið sauðfjárbú. Fjárhús byggð…

Steinsholt 1

Hvalfjarðarsveit

Kr. 180.000.000

913,6 m2

Hrímnishöllin, Bjarmalandi og Brekkukot

Tilboð

700 ha

Um er að ræða á Bjarmalandi myndarlega reiðhöll og hesthús (stærð 18x60) byggt úr forsteiptum einingum nefnd Hrímnishöllin. Hún hýsir bæði hesthús og tamningaraðstöðu, sýningarsal og gestamóttöku með glæsilegu eldhúsi, hannað með aðstöðu til veitingarekstrar sem möguleika. Hringvöllur um 200 metrar er við húsið. Heitt vatn til upphitunar. Um er að ræða mjög myndarlegt vel byggt mannvirki sem gefur allskonar nýtingarmöguleika. Eignin er þar aðstaða Hrossaræktarbúsins á Varmalæk. Fyrirtækið Íslenskar hestasýningar ehf. rekur starfsemi sínar þar í dag og er einnig til sölu. Jörðin Brekkukot er gríðarlega gjöful, grasgefin og skjólgóð …

Gnúpufell Eyjafjarðarsveit

Kr. 146.000.000

1.100,4 m2

Gnúpufell sem er landmikil jörð með heimaland sem eru tæpir 600 hektarar auk þess umtalsvert afréttarland. Jörðin er mjög áhugaverð fyrir margra hluta sakir. Er með ágætum eldri húsakosti en ástand misjafnt. Búið var mjög myndarlega Gnúpufelli en í dag er jörðin ekki í ábúð en nytjuð. Bærinn stendur á flatlendi vestan undir Núpufellshálsi. Tún er báðum megin vegarins og er það nær allt flatt. Samkvæmt Ljósvetningasögu hefur þarna verið mikill skógur, s.k. Eyrarskógur. Gnúpufellsland afmarkast af Hrísum og Seljahlíð að sunnan, Núpárgili að austan og Möðru- …

Bjartaland,

Flóahreppi

Kr. 330.000.000

1.137,5 m2

Bjartaland er í Flóahreppi örstutt frá Selfossi. Afar glæsilegur húsakostur og landstærð 46,4 hektara eignarland. Íbúðarhús á einni hæð 158,2 m2 byggt 2010, skiptist í anddyri, stofa, eldhús, gott baðherbergi, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, þvottahús og geymslu. Glæsileg 700 m2 reiðskemma byggð 2011 og einnig 279 m2 bygging sem er skráð sem hesthús, þar er innréttuð u.þ.b 53 m2 gestaíbúð og um 63 m2 tækjageymsla, u.þ.b. 57 fmermetra hlaða og hesthús 63 fermetra fyrir 12 hesta. Eignin er öll hin glæsilegasta enda allt nýlegt, sjón er sögu ríkari.

nánar

Keisbakki Skógarströnd

Kr. 350.000.000

692,9 m2

Keisbakki á Skógarströndi er sjávarjörð en á líka land til fjalls. Melar og klettaborgir eru víða um landið. Landstærð um 1600 hektarar. Skógarströnd er strönd­in inn með Hvamms­firði. Húsin standa á holti ekki langt frá þjóðvegi að norðaustan. Fyrir landi eru eyjarnar, Landey, Múli, Hrappsey og Dilkur. Þar er æðarvarpi. Mjög góður húsakostur m.a. nýtt íbúðarhús, gestahús, gróðurhús og véla og verfærageymsla. Mikil náttúrufegurð.

Vestari-Hóll, Fljótum

Kr. 78.000.000

550,2 ha

Jörðin Vestari-Hóll í Flókadal er með eldri húsakosti en vel nýtanlegum. Ljósleiðar og heitt vatn frá hitaveitu komið að húsi. Lítilsháttar veiði-hlunnindi. Íbúðarhúsið leigt út í sumar fyrir veiðimenn. Jörðin er ekki í ábúð. Landstærð um 170 hektarar.

Flókadalur er dalur í Skagafjarðarsýslu og er kenndur við Hrafna Flóka Vilgerðarson sem sagður er hafa numið þar land þegar hann sneri aftur til Íslands löngu eftir að hann hafði vetrardvöl í Vatnsfirði og gaf landinu nafn. Framan við Flókadal er …

Brekka Ingjaldssandi, Flateyri

Kr. 85.000.000

903,9 m2

Brekka Ingjaldssandi fremst í Brekkudal og á allt land austan Þverár og Langár, frá efstu grösum fyrir botni Brekkudals og niður að landamerkjum á móti Villingadal en þau eru við Merkigil skammt fyrir utan túnið á Brekku. Áin Þverá er í raun landamerki jarðarinnar. Á Brekku er myndarlegt gamalt íbúðarhús sem þarfnast verulegrar aðhlynningar. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi og eldhús, búr og baðherbergi og stór stofa sem áður voru tvö herbergi. Á neðri hæð eru tvö herbergi sem…

Kvistás 24, Syðri-Rauðamel

Kr. 29.900.000

60,2 m2

Kvistás 24 er fallegt sumahús í skipulagðri frístundabyggð í landi Syðri-Rauðamels í Borgarbyggð sem er mikil náttúruperla. Lóðin 3.600 m2 leigulóð sem er í jaðri frístunda-byggðarinnar með óvenju fallegu útsýni. Húsið er timburhús, með standandi klæðningu, 60.2 m2 að stærð samkvæmt skráningu HMS, byggt árið 2007. Húsið stendur á steyptum undirveggjum og er hitað með rafmagni. Að auki er 10 m2 gestahús, stakstæð geymsla sem er einangruð að hluta og leikkofi fyrir börn á …

Hagi Skorradalshreppi

Kr. 300.000.000

154,5 m2

Bærinn Hagi 1 stendur neðarlega í hálsbrekku við Skorradalsvatn sunnanvert, en hér gengur lítið nes fram í vatnið. Nokkuð vestar sveigir Hálsinn fyrir ofan bæinn til suðurs, og tekur við lítið dalverpi milli hans og Dragafells sem heitir Þófagil. Út og upp frá bænum er hlíðin að mestu vaxin valllendis- og móagróðri, með mýrateygingum á stöku stað. Töluvert mikill skógur er í landi Haga vestanverðu. Er þar örnefnið Lurkabrekkur. Hins vegar er lítill skógur austan við bæinn. Að…

Skógarhólar 2, Rangárþingi ytra

Kr. 235.000.000

226,1 ha

Jörðin Skógarhólar 2 í Rangárþingi ytra fasteignanúmer F252-5630 og landeignanúmer L235060 í Rangárþingi ytra póstnúmer 851 Hella.

Landstærð 226.1 hektarar. Jörðin er án húsakosts. Allt gróið og grasgefið land í meira lagi og glæsilegt útsýni. Land þetta gefur allskonar möguleika

hvað frekari skipulagningu varðar ef það hentar.

Eign sem vert er að skoða.

Réttarnes við Þingvallavatn

Tilboð

84,4 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17,

201 Kópavogi, er með til sölu

sumarhús á Vatnsbakkalóð sem er eignarlóð stærð 9107m2

við Þingvallavatn, nefnt Réttarnes. Lóðin er úr landi Skálabrekku í Bláskógabyggð.

Stærð alls 84.4 m2 og skiptist

í tvö svefnherbergi , stofu og

eldhús með borðstofu.

Bátaskýli.

Frábær staðsetning.

Skálabrekka-Eystri við Þingvallavatn

Tilboð

1 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu þrjár frístundalóðir úr jörðinni Skálabrekka-eystri við Þingvallavatn í Bláskógabyggð.

Um er að ræða fjórar frístundalóðir úr jörðinni Skálabrekka-eystri við Þingvallavatn. Hver lóð er einn hektari að stærð. Um er að ræða eignarlóðir.

Áhugavert umhverfi á þessum eftirsótta stað sem er aðeins í 30 mín akstursfjarlægð frá Reykjavík.

Langanes 3 sumarhús, Hvolsvöllur

Kr. 18.000.000

69,1 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu Langanes 3 sem er sumarhús á 8400 m2 leigulóð með landeignarnúmer L191062 rétt við Hvolsvöll.


Húsið er 15,9m2 byggt árið 2003 og er hugsað sem gestahús. Teikningar fylgja af 61,5m2 húsi. Allar lagnir tilbúnar vegna óbyggða húsins og komnar. Bygginagarleyfi greitt.

Vatn, hiti, rafmagn og rotþró.

Akrar Suðurbærinn Borgarbyggð

Kr. 52.000.000

121,2 m2

Akrar þar sem húsið stendur er einstakur staður þaðan sem allur Snæfellsjökulsfjallgarðurinn sést, Langjökull, Eiríksjökull, Þórisjökull og Ok. Einnig fallegt útsýni til Kolbeins-staðafjalls og Fagraskógarfjalls, svo og suður til Hafnarfjalls. Einbýlishúsið sem stendur á 1300 fermetra eignarlóð er tvílyft timburhús sem mikið hefur verið endurnýjað á undanförnum árum. Komið er inn í forstofu en frá henni er gengið inn í geymslu annars vegar og inn í húsið sjálft hins vegar. Jarðhæðin er öll opin og björt. Stofan er …

Álfhólsvegur 49, Kópavogur

Tilboð

60,2 m2

Til sölu Álfhólsvegur 49 fasteignanúmer F205-8117 Kópavogi.

Um er að ræða lítið fjölbýli með 60,2 m2 íbúð á jarðhæð sem skiptist í stofu, herbergi, eldhús, baðhergi og geymslu.

Stofan er björt með stórum gluggum út í garð. Svefnherbergi einnig með gluggum út í garð. Eldhús með nýrri innréttingu og glugga. Uppgert baðherbergi með sturtu. Íbúðinni fylgir 17,2 fm geymsla sem er undir hluta bílskúrs. Á gólfum er harðparket. Búið er að opna íbúðina yfir í geymslu og stækka þar með.

Flétturimi, Reykjavík

Kr. 20.000.000

2 ha

Til sölu 90.1 m2 íbúð við Flétturima 12 Reykjavík, ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Um er að ræða þriggja herb. íbúð á þriðju hæð (efstu) í góðu fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu tvö svefnherb., stofu eldhús snyrtingu og þvottahús. Gólfefni parket og flísar. Snyrtileg eldhúsinnrétting. Góð sameig. Falleg eign á góðum stað í Grafarvoginum. Stutt er í alla helstu þjónustu, skóli og leikskóli í göngufæri ásamt mörgum leikvöllum. Einnig eru margar fallegar gönguleiðir í nágrenninu. Íbúðin getur verið laus strax.

Hólar lóð (lóðir) Munaðarneslandi

Kr. 18.000.000

3,1 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 sími 550 3000 er með til sölu 3,1 ha sumarhúsalóð (lóðir) nefnd Hólar landnúmer 194365 Munaðarneslandi í Borgarbyggð.

Lóðin sem er eignarlóð og hefur nú verið skipt upp í þrjár lóðir. Ef það hentar betur getur lóðin verið áfram sem ein lóð. Stutt í heitt og kalt vatn og rafmagn.

Óvenju glæsilegt útsýni.

Dagverðarnessel Dalabyggð

Tilboð

250 ha

Til sölu jörðin Dagverðarnessel, landnúmer 137751 póstnúmer 371 í Dalabyggð. Jörðin er talin vera um 250 hektarar að stærð. Jörðin liggur á lágu nesi sem skagar út til suð-vesturs frá Fellsströnd. Enginn uppistandandi húsakostur er á jörðinni en jörðin hefur verið í eyði í mörg ár. Landamerkjalýsing frá 1884 er sem hér segir: Að austanverðu ræður efri lækurinn, sem rennur úr Stuttugötuflóa út í Kvennahólsvog, hjá honum er hogginn kross og hlaðin varða, svo er varða hlaðin úr…

Flókastaðir Fljótshlíð

Kr. 155.000.000

814 m2

Til sölu jörðin Flókastaðir, Rangárþingi eystra, fasteignanúmer F219-3635 og landeignanúmer L164009 póstnúmer 861 Hvolsvöllur. Flókastaðir eru lögbýli staðsett í afar fallegri sveit. Jörðin er á frábærum útsýnisstað í Fljótshlíðinni. Aksturs-fjarlægð frá Hvolsvelli er um það bil átta mínútur. Á jörðinni er eldri húsakostur, sem segja má að sé allur barn síns tíma. Landstærð jaðarinnar er talin vera um 125 hektarar, þar af ræktað land samkvæmt þjóðskrá um 35 hektarar. Jörðin er án bústofns véla og án framleiðsluréttar.

Stóru-Reykir, Flókadal, Skagafirði

Kr. 90.000.000

505,5 m2

Lögbýlið Stóru-Reykir, Sveitarfélaginu Skagafirði. Jörðin er staðsett á sérlega fallegum stað í Flókadal í Fljótum. Heitavatns-uppsprettur eru nærri íbúðarhúsinu og nægja vel til upphitunar. Sundlaug og heitur pottur. Umtalsverð skógrækt hefur verið stunduð á jörðinni undanfarna áratugi sem er farin að setja mikinn og skemmtilegan svip á staðinn. Ljósleiðari kominn inn í íbúðarhús. 3ja fasa rafmagn til staðar. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár er húsakostur eftirfarandi. …

Skipholt 50c, skrifstofurými

Kr. 00

0 m2

Til sölu skrifstofurými á annari hæð við Skipholt 50c fasteignanúmer F201-2499 105 Reykjavík. Umrætt húsnæði er 114,2 m2 séreignahluti í Skipholti 50c sem er atvinnuhúsnæði á 2. hæð í suð-vesturhluta hússins, ásamt hlutdeild í sameign. Eignar-hlutanum fylgir hlutdeild í sameign hússins og hlutdeild í sameign 2. hæðar þ.m.t. þrjú salerni og ræstikompu. Húsið er steinsteypt og byggt árið 1985, fjórar hæðir. Lóðin er 3,763 m2 leigulóð frá Reykjavíkurborg. Aðkoma að húsinu er um …

Minni-Reykir í Fljótum

Kr. 90.000.000

1405,6 m2

Til sölu jörðin Minni-Reykir í Fljótum landeignanúmer L146860 og fasteignanúmer 214-4189 í Skagafirði. Póstnúmer 570 Fljót. Frábær jörð til sauðfjárræktar og/eða ferðaþjónustu. Jörðin er um 48 hektarar (þar af ræktað land um 28,3 ha) auk þess tilheyra jörðinni um 400 hektarar af óskiptu landi með annarri jörð. Jörðinni fylgja jarðhitaréttindi til upphitunar og neyslu. Veiðiréttur í Flókadalsá og Flókadalsvatni fylgir jörðinni. Á jörðinni eru tvö íbúðarhús annars vegar 96,6 m2 og hins…

nánar

Grund Skaftárhreppi

Kr. 110.000.000

196,7 ha

Grund í Skaftárhreppi landeignarnúmer L218493 er 196,7 hektara jörð allt afgirt. Þar af er ræktanlegt land um 180 hektarar,og eru tilbúnir tveir 15 hektara fyrrum kornakrar. Jörðin henntar ákaflega vel undr skógrækt og/eða alla gerð ræktunar þar sem sérstaklega auðvelt er að ferðast um alla jörðina og landið frjót. Jörðin er staðsett í 240 km fjarlægð frá Reykjavík og 40 km eru á Kirkjubæjarklaustur. Íbúðarhúsið sem er 186,6 fm er byggt árið 1970 á tvemur hæðum. Neðri hæð …

Auði-Hrísdalur, Bíldudal

Kr. 154.900.000

247,2 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðarsmára 17, 201 í Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina Auði-Hrísdalur, fasteignanúmer 212-4611, landeignanúmer 140432 í Vesturbyggð.

Jörðin er stórbrotið land og falleg fjara með einstöku og eftirsóttu fjörugrjóti.

Jörðin er skilgreind að hluta sem iðnaðarsvæði og opin náma til efnistöku. Hafa verið tekjur af því og ásamt leigu á geymslusvæði. Í gegnum dalinn rennur á sem mögulega er hægt að setja upp smávirkjun.

Vogalækur, Borgarbyggð

Kr. 85.000.000

774,7 m2

Til sölu jörðin Vogalækur fasteignanúmer F211-2222 og landeignanúmer L135952 póstnr. 311 Borgarbyggð. Bæjarhúsin sem eru í misjöfnu ástandi standa á hól á bakka Vogalækjarins. Land Vogalækja sem er talið vera 239 hektarar þar af ræktað land samkvæmt Þjóðskrá 13,8 hektarar og liggur að landi Hofstaða að norðan. Að austan eru merki á móti Smiðjuhólsveggjum, en að sunnan er land Sveinsstaða. Á norðurmörkum jarðarinnar er stórt vatn nefnt Heyvatn um 208 ha…

Söðulsholt, Eyja- og Miklaholtshr.

Tilboð

2.158, m2

Til sölu jörðin Söðulsholt í Eyja og Miklaholtshreppi póstnúmer 342 Stykkishólmur. Jörðin er glæsileg landmikil bújörð á sunnanverðu Snæfellsnesinu með óvenju miklum nýlegum húsakosti. Landstærð um 1.117.7 hektarar. Landið er fjölbreytt með fallegum klettabeltum, tún um 25 hektarar, skógrækt en plantað hefur verið 200.000. síðustu 20 árin. Hitaveita úr borhola í eigu sex bæja. Húsakostur er nýlegt Íbúðarhús stærð 201 m2 sem skiptist þannig, forstofa, hol, eldhús, borðstofa og ...

Sumarhús Hrísbrúarlandi

Kr. 47.000.000

32,3 m2

Til sölu sumarhús 32,2 m2 á eignarlandi sem hefur verið nefnt Egilsdys við Köldukvísl í Mosfellsdal, Fasteignanúmer F208-2081 og landeignanúmer L123679.  Húsið er eitt rými. Lítill eldhúskrókur og salernisaðstaða eru í húsinu. Hellulögð verönd fyrir framan húsið. Vatnstankur, ljósavél, sólarsella og nýleg rotþró eru við húsið. Rafmagn komið að lóðamörkum. Niðurgrafinn geymsla er á lóðinni og nýtist sem geymsluskúr. Lóðin er vel gróin og skjólsæl og utan alfararleiðar. Áhugaverð eign fyrir aðila sem …

nánar

Hamrar, Laxárdal

Tilboð

Lorem

Jörðin Hamrar er að vestanverðu í Laxárdal. Framar eru tvær jarðir, Svalhöfði nær en Sólheimar fjær í botni dalssins. Fyrir neðan Hamra eru Sámsstaðir næsti bær. Landstærð Hamra er um 3790 hektara og er jörðin húsalaus eyðijörð. Töluverðir útivistar og veiðimöguleikar. Veiði-hlunnindi frá Laxá í Dölum. Í landamerkjaskrá frá 1884 fyrir jörðina segir að norðan ræður Hólmavatnsá frá því hún fellur í Laxá allt norður að Hólmvatni, úr Hólmavatni í Reiðgötuvatn, þaðan sjónhend…

Kolsstaðir land, Dalabyggð

Tilboð

Lorem

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000

er með til sölu land

úr jörðinni Kolsstöðum í Dalabyggð

Um er að ræða áhugaverðar 1 til 40 hektara spildur á þessu fallegu svæði.

Mjög áhugavert land t.d.

til skógræktar, fyrir hestafólk

eða bara náttúruunnendur.

Grímarsstaðir 2, Borgarbyggð

Kr. 80.000.000

200 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðarsmára 17, 201 í Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina Grímarsstaðir 2, fasteignanúmer F2276552, landeignanúmer L199931, Borgarbyggð.


Um er að ræða vel staðsetta húsalausa jörð rétt hjá Hvanneyri í Borgarfirði. Landstærð rúmir 200 hektarar gróið og afgirt land. Kjörið t.d. fyrir hestafólk.

Lambeyri eystri, Tálknafjörður

Tilboð

504,9 m2

Til sölu jörðin Lambeyri eystri fasteignanúmer F212-4330 og landeignanúmer L140301 Tálknafirði.

Engin nýtanlegur húsakostur. Landstærð samkvæmt Þjóðskrá 180,6 hektarar. Jörðin á land að sjó. Skemmtilegt umhverfi.

Skógarnes, Borgarbyggð

Tilboð

198,6 m2

Til sölu jörðin Skógarnes, Stafholtstungum, Borgarbyggð.

Á jörðinni er húsakostur frá árinu 2006 sem er íbúðrhús, gestahús og geymsluskúr. Einbýlishúsið er 156,5 m2 að stærð og gesthúsið er 42,1 m2 að stærð frá árinu 2006. Einnig 8 m2 geymsluskúr sem er óupphitaður og óeinangraður. Húsin eru klædd að utan með sedrusviði og á þökum er asphalt borinn pappi. Gluggar eru úr gegnheillri eik. Búið er að leggja nýja heilsárs kaldavatnslögn með frábæru vatni en vatnið hefur hingað til verið …

Hlíðarendi Fljótshlíð

Tilboð

420 ha

Mjög áhugaverð jörð í fögru umhverfi með einstaka sögu og fallegu útsýni innarlega í Fljótshlíðinni. Jörðin er talin um 420 hektarar að stærð þar af ræktað land skráð 16,4 hektarar. Landið liggur beggja megin þjóðvegar, gott ræktunarland neðan vegar og fallegt heiðarland uppfrá hlíðinni. Auk þess á jörðin hlutdeild í óskiptu landi efst í heiðinni að Hæringsfelli ásamt Hallskoti Nikurlásahúsum og Hlíðarendakoti.

Jörðinni fylgir enginn húsakostur. Að auki eru spildur sem innar í hliðinni að Þorsteinslundi. Falleg jörð á einstök

Lambanesland, Dalabyggð

Kr. 2.450.000

0 ha

Til sölu u.þ.b. 2,0 ha spilda landnúmer 176088 úr jörðinni Lambanesi, Saurbæjarhreppi, Dalasýslu. Liggur skammt frá Staðarhólskirkju á fögrum stað. Slóð að landinu yfir Flæðilæk sem er forn skipaskurður frá sögutíma Laxdælu. Mögulegt að mati eiganda að byggja allt að 4 sumarhús á landinu fáist til þess tilskilin leyfi. Stutt í vatn. Stutt að Reykhólum þar sem er sundlaug og ýmis þjónusta. c.a. 45 mín. akstur.

Reynikelda, Dalabyggð

Kr. 54.000.000

ha

Land Reynikeldur 1 í séreign fyrir neðan fjall um 122,9 hektarar auk þess mikið land í óskiptri sameign. Land jarðarinnar er gróðurríkt og ríkt af tærum vatnsuppsprettum sem koma undan fjallinu. Gott berjaland. Á jörðinni er sumarhús sem er 23,3 fm. Húsið er timburhús sem stendur á steyptum sökkli. Húsið er einangrað með steinull, tvöfalt gler, húsið er í þokkalegu ásigkomulagi. Húsið er hitað með rafmagnsofnum. Ljósleiðari hefur ekki verið tekinn inn í húsið en er við lóðarmörk. Kalt vatn er tekið úr…

nánar

Lyngás 4, Rangárþingi ytra

Kr. 42.000.000

201,5 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu einbýlishús á einni hæð við Lyngás 4 landnúmer 165117 Rangárþingi Ytra.

Húsið stendur á 2500 m2 eignarlóð. Íbúðarhúsið sjálft er 139,1 m2 og bílskúrinn 62,4 m2. Húsið skiptist í andyri, eldhús, stofu, baðherbergi, þvottahús og fjögur svefnherbergi. Gróin lóð með miklum trjágróðri. Mögulegt að fá keypt meira land. Hér er um að ræða eign í næsta nágrenni við Hellu.

Keflavík, Suðureyri

Kr. 70.000.000

600 ha

Jörðin Keflavík er á milli Skálavíkur og Súgandafjarðar. Galtarviti sem er í landi Keflavíkur stendur í vík milli Súgandafjarðar og Skálavíkur. Víkin snýr mót opnu hafi og eru siglingar skipa tíðar fram hjá vitanum. Hægt að komast til Keflavíkur fótgangandi, á snjósleða eða sjóleiðina. Gönguleiðin er frá 3 til 4 klst. gangur. Í fyrrum afsali stendur ma "... jörðin Keflavík, Ísafjarðarbæ, er með mannvirkjum, þ.e íbúðarhúsi, vélarhúsi, litlu útihúsi ásamt öllum þeim gæðum sem jörðinni fylgja og fylgja ber. Jörðin hefur fasta…

nánar

Hraunsás III, Borgarbyggð

Kr. 42.000.000

19 ha

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000

er með til sölu mjög áhugavert 19 hektara eignarland nefnt Hraunsás III landnúmer 204514 Borgarbyggð.

Gert er ráð fyrir að landið sé selt sem ein heild. Hér er um að ræða land í fögru umhverfi. Til er skipulag sem var í vinslu en er ósmþykkt fyrir alls 13 sumarhúsalóðir á þessu 19 hektara landi ef það hentar. Ekki vantar mikið uppá að hægt sé að ljúka því ferli. Mjög áhugaverð staðsetning stutt frá Húsafelli.

Þóreyjarnúpur, Hvammstangi

Kr. 54.000.000

1.100,4 m2

Til sölu jörðin Þóreyjarnúpur landnúmer 144515 í Húnaþingi vestra. Á jörðinni er töluverður húsakostur. Um er að ræða fyrrverandi fjárhús og flatgryfjur sem í dag eru nýtt sem hesthús og reiðskemma og rúmgott íbúðarrými um 150 m2 þar sem eru m.a 7 herbergi. Hitaveitulögn og ljósleiðari kominn að húsvegg. Fagurt umhverfi með glæsilegu útsýni. Landstærð er talin vera um 600 hektarar. Athugið að hluti ljósmynda sýna einnig nánasta umhverfi og húsakost nágranna jarða sem …

Skjöldur B, Hellnum

Tilboð

2.539,0 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðarsmára 17,

201 í Kópavogi sími 550 3000

er með til sölu sumurhúsaland fasteignanúmer F233-6060 landeignanúmer L190436

stærð 2539,0 m2

á Hellnum Snæfellsnesi.

Um er að ræða eignarlóð.

Tilboð óskast.

Skjöldur C, Hellnum

Tilboð

2.539,0 m2

Fasteignamiðstöðin Hlíðarsmára 17,

201 í Kópavogi sími 550 3000

er með til sölu sumarhúsaland fasteignanúmer F233-6061 landeignarnúmer L190437

stærð 2539,0 m2

á Hellnum Snæfellsnesi.

Um er að ræða eignarlóð.

Tilboð óskast.

Magnús Leópoldsson, lögg. fasteigna- og skipasali - sími 550 3000 - Fasteignamiðstöðin, Hlíðasmára 17, 201 Kópavogur