Magnús Leópoldsson lögg. fasteignasali

Alhliða fasteignasala

Íbúðarhúsnæði, frístundahús, fyrirtæki, atvinnuhúsnæði,
jarðir, landspildur, hesthús.
Matsgerðir   - yfirburða þekking og reynsla - langstærsti aðilinn í sölu á jörðum
Hafðu sambandmailto:fmeignir@fmeignir.is?subject=email%20subject
Um fyrirtækiðUm_Fyrirtaekid.html
StarfsmennStarfsmenn.html
LandspildurLandspildur.html
JarðirJardir.html
Forsíða    Fasteignamidstodin.html

Sjá síðu 1

Sjá síðu 1

Kaðalsstaðir II í Borgarbyggð. Landnr. 134891, fastanr. 210-9651. Landstærð er þinglýst 255, ha. (FMR) Á jörðinni er m.a. mjög rúmgott íbúðarhús á einni hæð, b. 1956, 116,5m2 og við það var byggður stór bílskúr ásamt trésmíðaverkstæði alls um 64m2 sem nú er innréttað til íveru, en þar eru tvö herbergi og stofa með sérinngangi. Íbúðarhúsið er steypt en klætt með fallegri viðarklæðningu.

Kaðalsstaðir II, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.is/property/13770

Til sölu tvílyft einbýlishús niður við sjávarsíðuna við Strandgötu (Valhöll) á Tálknafirði. Búið er að klæða húsið og einangra að utan með viðhaldsfrírri klæðningu. Nýtt þak, nýir gluggar og nýjar útihurðir.Einnig eru nýjar vatnslagnir. Nýtt dren og frárennslislagnir. Verið er að endunýja húsið á innan. Búið er að fjarlægja allt úr íbúð á neðri hæð og undirbúa til innréttingar. Ýmir tæki eru til staðar sem á eftir að setja upp

Strandgata, Tálknafjörður

nánar ..http://fasteignir.is/property/13754

78,5 hektara landspilda úr Sauðholti í Ásahreppi.

Um er að ræða fallegt valllendi sem er framræst að hluta. Stutt frá Þjórsá, austan megin. Landinu hallar lítilsháttar til suðurs og suðausturs. Mikið graslendi sem hægt væri að brejóta til ræktunar. Landið selst í einu lagi. Lega þess markast af Steinslæk í suðri en af mörkuðum línum skv uppdrætti til norðurs og versturs. Hægt er að komast að landinu um Ásveg, en gera þarf nýjan veg ...

nánar ..http://fasteignir.is/property/5682

Sauðholt, Ásahreppi

Áhugaverð jörð sem nú er rekin sem sveitahótel. Nánar tiltekið er um að ræða jörðina Leifsstaðir í Eyjafjarðarsveit. Leifsstaðir eru frá öndverðu býli þar sem lengi var stundaður hefðbundinn búskapur og síðar garðrækt. Í dag er þar eitt glæsilegasta sveitahótel á landinu með stórkostlegu útsýni um allan Eyjafjörð.

Leifsstaðir í Eyjafjarðasveit

nánar ..http://fasteignir.is/property/5775

Til sölu hluti í jörðinni Haukabrekka á Skógarströnd. Jörðin er um 1100 hektarar í einum fallegasta dal á Vesturlandi. Um 20 mínútna akstur er í Stykkishólm; sem margir telja einn fallegasta bæ á Íslandi, þar er boðið upp á alla þjónustu, sundlaug; golfvöll; siglingar, sjávarfuglaveiði, sjóstangaveiði o.s.frv. Sömu eigendur hafa verið að jörðinni síðan 1998. Sex eigendur eru að jörðinni og eru einn til þrír hlutar til sölu. Hverjum eignarhlut fylgir

nánar ..http://fasteignir.is/property/5862

Haukabrekka, Skógarströnd

Til sölu jörðin Jórvík landnúmer 166188 í Sveitarélaginu Árborg. Landstærð 77,18 ha. Jörðin liggur vestan við Votmúlastorfuna og er jörðin sem næst þríhyrningur að lögun sem endar við Hreppamarkaskurð. Á aðalskipulagi eru nú þegar 35 ha skilgreindir sem búgarðabyggð. Á jörðinni er ágætur húsakostur m.a. íbúðarhús 158,9 m2 á einni hæð byggt 1984 auk fjölnota útihúsa 336,6 m2, 254 m2 og 43,7 m2.

Jórvík, Árborg

nánar ..

Jörðin Skógar landnúmer 134460 í Flókadal í Borgarbyggð. Bærinn stendur sunnanvert í landinu, þar sem því hallar frá holtunum, sem ganga eftir dalnum miðjum, niður að Flókadalsá. Eyrar eru með Flókadalsá, sem afmarkar land jarðarinnar sunnan, að vestan er Brúsholt, að norðan Giljahlíð og Hæll, að austan Hrísar. Jörðin Eyri liggur gegnt Skógum, sunnan Flókadalsár. Bláfinnsvatn er í útnorðurmörkum, og Skógavatn, sem að mestu er í Skógalandi, er á mörkum Hæls og Skóga. Í þessum vötnum var stunduð veiði

Skógar, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/206565?search_id=31222923&index=24

Jörðin Samkomugerði I er 45 ha af ræktuðu landi 65 ha óræktað heimaland og óskipt afrétt (Skjóldalur). Á jörðinni eru kornakrar og hestahólf. Íbúðarhúsið er byggt 1978 og eru tvær hæðir 150 fm efri hæð og 68 fm íbúð á neðri hæð ásamt geymslu og ófrágengnum bílskúr. Íbúðarhúsið er hitað upp með rafmagni. Einnig er á jörðinni 480 kinda fjárhús með djúpum kjallara byggt 1975 og hlaða stálgrindarhús byggt 1986

nánar ..http://fasteignir.is/property/5908

Samkomugerði, Eyjafjarðarsveit

Til sölu jörðin Þröm landnúmer 176749 Skagafirði. Þröm er staðsett í hinum forna Staðahreppi ca. 10 km frá Varmahlíð og 10 km frá Sauðárkróki. Þröm liggur að hluta til meðfram Sæmundarhlíðará en jörðin er að öllu leyti austan við ánna. Stærð jarðarinnar er um 243ha. Þröm er lögbýli og jörðinni fylgir veiðiréttur í Sæmundarhlíðará og upprekstur í Staðarfjöll. Engar byggingar eru á jörðinni en margir fallegir byggingareitir. Að mörgu leyti áhugaverð jörð.

nánar ..http://fasteignir.is/property/6044

Þröm, Skagafirði

Frístundahúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=6
Hesthúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=35
Atvinnuhúsnæðihttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=3
Allar eignirhttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale
Fjölbýlishúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=2
Rað- og parhúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=4,7
Einbýlihttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=1
Hæð í fjölbýlihttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=17
Fasteignamidstodin.html
Fasteignamidstodin.html
FASTEIGNAMIÐSTÖÐIN

Kraftganga.is

- alhliða heilsurækt

til forvarnar

Til sölu jörðin Grundarkot í Héðinsfirði. Landnúmer 142261. Land jarðarinnar liggur austan til í firðinum, rétt innan Héðinsfjarðarvatns. Stærð jarðarinnar er talið c.a. 219 ha. skv. mælingum Verkfræðistofu Siglufjarðar. Af þeirri stærð liggja 30-40ha á láglendi, en nokkur hluti landsins liggur í hjalla þar ofan á svæði sem vel mætti byggja á. Frá hinu forna bæjarstæði er mikið útsýni til Héðnsfjarðar og vatnsins sem dregur nafn sitt af honum. Vatnið er mjög stórt, eða nálægt ...

nánar ..http://fasteignir.is/property/5652

Grundarkot, Héðinsfirði

Til sölu jörðin Hallsstaðir, landnúmer 137758 í Flekkudal í Dalabyggð. Jörðin er talin um 1200 ha. að stærð og liggur í vestanverðum Flekkudal á Fellsströnd. Dalurinn er opinn til suðurs og er láglendi nokkuð grösugt. Nokkurt birkikjarr er á landinu í hlíðum Tungumúla (619mys) er skilur á milli Flekkudals og Klofnings, en norðan Klofnings liggur Skarðsströnd. Útsýni til suðurs og vesturs til Breiðafjarðar. Mikil náttúrufegurð og friðsælt

Hallsstaðir, Dalabyggð

nánar ..http://fasteignir.is/property/5641

Til sölu jörðin Gíslabær í Snæfellsbæ, áður Breiðavíkurhreppi.  Landstærð innan girðingar um 60 hektarar einnig töluvert óskipt land. Húsakostur er: íbúðarhús og atvinnuhúsnæði með aukaíbúð. Á jörðinni hefur verið rekin ferðaþjónusta.  Jörðin er án bústofns, véla og án framleiðsluréttar. Mjög áhugaverð jörð í fögru umhverfi. Kaffihús og bryggja í næsta nágrenni. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. TILBOÐ ÓSKAST.

nánar ..

Gíslabær, Hellnum

Áhugaverð hlunnindajörð. Um er að ræða jörðina Hvalnes á Skaga í Skagafjarðarsýslu, sígilda hlunnindajörð þar sem saman fer gríðarlegt landflæmi, ca 2000 hektarar, stór tún, miklar byggingar og mikil náttúrugæði bæði til lands og sjávar. Jörðin á mikið og fallegt land í Skagaheiði og stóran hluta af gjöfulum og vinsælum veiðivötnum. Ár og vötn sem tilheyra Hvalnesi að hluta eða öllu leyti eru Ölvesvatn, Fossvatn, Grunnatjörn ...

nánar ..

Hvalnes á Skaga

Um er að ræða jarðirnar Bjarnastaði I og II ásett verð 24 millj. og Eyri I ásett verð 23 millj. Súðavíkurhreppi. Ísafjörður er innstur fjarða við Djúp og gengur til suð-austurs úr inndjúpinu. Jarðeignir  liggja innst í firðinum, vestanmegin og er Eyri þar innst, en Bjarnarstaðir næst, út með firðinum séð. Bjarnarstaðir er 340 hektarar. Á Bjarnarstöðum er ágætt íbúðarhús og mótorhús, en á Eyri er ekkert hús lengur. Staðhættir og landkostir þessara jarðeigna eru með svipuðum ...

nánar ..http://fasteignir.is/property/6114

Bjarnastaðir 1 og 2, Súðavík

Leyningshólar innarlega í Eyjafirði er náttúruperla sem er einstök í sinni röð. Þar eru einu leifar af náttúrulegum birkiskógi sem eftir eru í héraðinu og ná að mynda samfelldan skóg sem vex í heillandi landslagi hóla og lauta sem myndast hafa við framhrun úr fjallinu fyrir ofan við lok síðustu ísaldar.  Fyrir 10.000 árum hafði ísaldarjökullinn grafið sig inn í hlíðar fjallsins ofan Leyningshóla og fyrir a.m.k sex til sjö þúsund árum hefur hlíðin hlaupið fram í ógurlegu ...

nánar ..http://fasteignir.is/property/6124

Leyningur, Eyjafjarðarsveit

Til sölu 168,4 m2 einbýli með bílskúr á Brúnavöllum landnúmer 163864 Rangárþingi eystra. Húsið stendur á eignarlóð og er byggt úr timbri og klætt að utan með hvítri stálklæðningu. Einnig er hægt að fá keypta 5 hektara landspildu, sem er staðsett skammt frá húsinu. Húsið skiptist í anddyri, stofu, eldhús, þvottahús, sem jafnframt er bakinngangur í húsið, búr, gang, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Í forstofu eru flísar á gólfi

nánar ..http://fasteignir.is/property/5971

Brúnavöllur, Rangárþingi E.

Til sölu 47,8 ha land nefnt Móavík landnúmer 125732 úr jörðinnni Móum á Kjalarnesi. Hér er um að ræða áhugavert land sem liggur að sjó. Landið liggur m.a. á þeim slóðum þar sem til stóð að væntanleg Sundabraut kæmi á land á Kjalarnesi. Engin húsakostur. Þetta er fjárfestingarkostur sem vert er að skoða.

nánar ..http://fasteignir.is/property/13767

Móavík, Kjalarnesi

Nýtt á söluskrá 
Fasteignamiðstöðvarinnar, Hlíðasmára 17, Kópavogi
Eignir á söluskrá Fasteignamiðstöðvarinnar
í Borgarnesi og nágrenniFasteignamidstodin_3.html
Fasteignamidstodin_3.html

  Jörðin Steðji er neðstur bæja í Flókadal og stendur sunnan til við dalinn miðjan, vestan undir grýttu holti, Steðjanum.  Jörðin er talin vera u.þ.b. 300 hektarar þar af eru tún um 20,2 hektarar. Íbúðarhúsið, sem er kjallari, hæð og ris, er mikið endunýjað.  Á jörðinni eru auk íbúðar-hússins; einangruð braggalaga vélaskemma frá árinu 2009 stærð 226m2 auk þess gömul fjárhús, hesthús. Jörðin á land að Geirsá og Flókadalsá.  Umtalsverðar veiðitekjur eru úr Flókadalsá og voru þær um 1.800.000 þúsund á ári...  

Steðji Flókadal, Borgarbyggð

nánar ..

Til sölu 233,7 m2 efri sérhæð ásamt 288,7 fm verslunar-húsnæði á jarðhæð. Nánari lýsing: Efri sérhæð sem er íbúðarhúsnæði sem nýlega er búið er að taka allt í gegn. Forstofa sem er flísalögð og með þreföldum fataskáp. Forstofuherbergi er parketlagt og fataskáp. Á sjónvarpsholi, gangi og stofu er gegnheilt bambus-parket. Stofa er björt og rúmgóð og er loft þar tekið upp. Stórt og rúmgott eldhús með stórri hvítri innréttingu frá Brúnás

nánar ..

Austurvegur, verslunar- og íbúðarhúsnæði, Seyðisfirði

Svefneyjar landnúmer 139689 í Breiðarfirði Reykhólahreppi Austur - Barðastrandasýslu sem liggja í miðjum Breiðarfirði 4,5 km austur af Flatey. Þangað er einnar klukkustundar sigling með farþegabáti frá Stykkishólmi og nokkru styttra til Brjánslækjar í Vatnsfirði, þarna er ríkt fuglalíf og ber mest á æðarfugli og öðrum tegundum. Lundarbyggð er mikil á svæðinu svo og aðrir sjófuglar s.s. ríta, fýll, skarfur og teista. Kríuvarp er þar einnig.

nánar ..http://fasteignir.is/property/5812

Svefneyjar, Breiðafirði

Til sölu glæsilegt 10 hesta hesthús við Sörlaskeið í Hafnarfirði. Húsið er 72 m2 glæsilega innréttað með fjórum tveggja hesta stíum og tveimur eins hesta stíum. Eldhús (kaffistofa) snyrting hnakka og fatageymsla og góð aðstaða fyrir heybagga. Hitaveita m.a. hiti í gólfum. Sér gerði. Hér er um að ræða vel staðsett enda hús í áhugaverðu umhverfi.

nánar ..

Sörlaskeið, Hafnarfirði

Til sölu jörðin Dalhús landnúmer 156355 og Nýjabæ 50% eignarhluta landnúmer 156373 Bakkafirði Langanesbyggð. Dalhús en þar er til sölu 100% eignarhluti er landmikil jörð með ágætu íbúðarhúsi. Nýjibær sem er aðliggjandi jörð húsalaus en þar er til sölu 50% eignarhluti.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/16189

Dalhús og Nýjibær, Langanesbyggð   

Til sölu 19,8 ha land úr jörðinni Efra Sel landnúmer 212202 nefnt Heklusel í Rangárþingi ytra. Um er að ræða mjög áhugaverða u.þ.b. 20 hektara landspildu úr landi Efra Sels nefnt Heklusel. Gróið land og hentugt til beitar með frábærum útreiðaleiðum. Landið er nýgirt að hluta, með nýjum hliðum og búið er að girða byggingareit frá beitilandi. Búið að að bora fyrir vatni og setja skólp en um 15 fermetra nýtt einangrað og klætt hús er á landinu.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/30203

Heklusel, Rangárþingi ytra

Til sölu jörðin Auðbrekka I landnúmer 152383 Hörgársveit. Á landinu er ekki annar húsakostur en hlaða byggð 1960 stærð um 211 fm. Land jarðarinnar er ofan þjóðvegar talið vera um 55 ha.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/26902

Auðbrekka I, Hörgárbyggð

Til sölu Hrossaræktin á Varmalæk og aðstaða hennar. Jarðirnar Brekkukot landnr. 146155 og Bjarmaland landnr. 146148 Skagafirði. Jarðirnar eru u.þ.b. 700 hektarar. Myndarleg fjölnota reiðhöll hefur verið byggð á jörðinni Bjarmalandi (stærð 18 X 60) sem hýsir bæði hesthús og tamningaraðstöðu, sýningarsal og  gestamóttöku með glæsilegu  eldhúsi, hannað með veitingar sem möguleika. Góð starfsmannaaðstaða, heitt vatn til upphitunar. ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/85349

Bjarmaland og Brekkukot, Skagafirði

Til sölu 17,7ha landspildu nefnda Seleyrarland Borgarbyggð landnúmer 210362. Spildan liggur við þjóðveg 1 við enda Borgarfjarðarbrúar móts við Borgarnes. Seleyrarland er 17,7 hektarar, stutt í rafmagn og vatn, heitt og kalt. Stutt niður á fast efni. Stór hluti vaxið birkiskógi. Mikið útsýni og kvöldsól . Land sem býður upp á mikla möguleika.

Vinna er hafin við göngustíg frá Borgarnesi og að umræddu landi. Áhvílandi 12milljónir.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/5761

Seleyrarland, Borgarbyggð

Til sölu jörðin Ás I landnúmer 165257 Ásahreppi. Á jörðinni er búið með hross. Byggingar eru íbúðarhús, fjós og hlaða við það. Gott íbúðarhús á tveim hæðum með geymslulofti, á efri hæðinni er forstofa, hol, eldhús, 2 herbergi og stofa, úr holi er stigi niður á jarðhæðina, en þar eru 3 stór og góð herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr, mjög fallegur garður er við húsið. Fjósið hefur verið nýtt sem hesthús og við það er mjög gott gerði. Landstærð 14 ha af

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/42447

Ás I, Ásahreppi

Til sölu Miðholt landnúmer 201349 sem er land með 130,8 m2 einbýlishúsi ásamt 42 m2 bílskúr  og Kolviðarnes II land landnúmer 200101 Eyja- og Miklaholtshreppi og þremur heilsárshúsum. Áhugaverð staðsetning við Löngufjörur.   Um er að ræða ferðaþjónustustað á sunnanverðu Snæfellsnesi, við akveg 567, skammt frá þjóðvegi 54, nálægt Laugagerðisskóla.  Byggð hafa verið þrjú heilsárshús með tveggja manna uppbúnu rúmi,

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/38062

Miðholt, Eyja- og Miklaholtshreppi

Jörðin Langholt II í Flóahreppi ( áður Hraungerðishreppi) í Árnessýslu. Um er að ræða mjög áhugaverða jörð rétt við Selfoss. Góðar byggingar m.a. mjög gott íbúðarhús með bílskúr og mjög myndarleg útihús sem hafa verið innréttuð m.a. sem hesthús. Allar byggingar í ágætu ástandi. Allt land jarðarinnar vel nýtanlegt en það er talið vera um það bil 122 ha. Góðar girðingar. Umtalsverð veiðihlunnindi úr Hvítá og hlutdeild í veiðihúsi. Hitaveita.

Langholt II, Flóahreppi

nánar ..

Til sölu þrjú (jafnvel fjögur) sumarhús við Koðrabúðir í landi Heiðar í Bláskógabyggð.

-TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU-

Til sölu þrjú ferðaþjónustuhús í fallegu umhverfi á besta stað við

Gullna hringinn í Biskupstungum. Húsin eru öll vönduð og viðhaldsfrí. Fullbúin til útleigu nú þegar með rúmum fyrir 6 manns og fylgir allur sængurfatnaður og handklæði með. Heitir pottar með hverju og leikvöllur milli húsanna. Allar bókanir í sumar fylgja með í kaupum. Einstakt tækifæri.

Koðrabúðir sumarhús, Bláskógabyggð

nánar ..

Hverinn veitinga og ferðaþjónusta, einnig Kleppjárnsreyki landnúmer 134380 ásamt jörðinni Björk og öllum húsakosti landnúmer 134379 í Borgarbyggð. Söluskálinn; Hverinn sem er 185m2 hefur leyfi fyrir móttöku á 100 manns, þar er vínveitingaleyfi, matsala og Lottó.  Á gólfi í veitingaaðstöðu er smekklegt og sterkt íslenskt steinteppi. Eldhúið er þægilegt og vel útbúið. Á lager eru þrír starfsmannaskápar, wc og sturta fyrir starfsfólk. Af lager er mögulegt að ganga upp..

Björk Kleppjárnsreykir ferðaþjónusta

nánar ..

Til sölu 78,5 hektara landspilda úr Sauðholti í Ásahreppi . Um er að ræða fallegt valllendi sem er framræst að hluta. Stutt frá Þjórsá, austan megin. Landinu hallar lítilsháttar til suðurs og suðausturs. Mikið graslendi sem hægt væri að brjóta til ræktunar. Landið selst í einu lagi. Lega þess markast af Steinslæk í suðri en af mörkuðum línum skv uppdrætti til norðurs og versturs. Hægt er að komast að landinu um Ásveg, en gera þarf nýjan veg ætli eigandi að nytja landið eins og möguleikar eru á. Örstutt á Hellu og Hvolsvöll og ...

Sauðholt, Ásahreppi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/5682

Til sölu einbýlishúsið Lyngholt, Reykholti landnúmer 134440 Borgarbyggð.  Húsið sem er á einni hæð er 122,4 fm ásamt 22 fm bílskúr eða samtals 144.4 fm að stærð.   Húsið skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús, borðkrók, bað-herbergi, þvottahús, geymslu og gang.  Baðhergið er flísalagt með ágætu skápaplássi.  Stofan er stór með útgangi út á pall.  Ágæt eldhúsinnrétting, flísar á milli skápa, pláss fyrir uppþvottavél, stór og rúmgóður borðkrókur.  Áhugavert umhverfi.

Lyngholt, Reykholti

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/64461

Einbýlishús nefnt Stekkur á spildu 4 úr Esjubergi landnúmer 175930 Kjalarnesi Reykjavík. Um er að ræða 155,9 fm einbýlishús ásamt 10 ha spildu nr. 4 úr Esjubergi. Nánar tiltekið eru er um að ræða timburhús á steyptum grunni byggt árið 1996. Íbúðarhæðin er 138,4m2 og 17,5m2 geymsla í kjallara. Komið er inn í flísalagða forstofu með gestasnyrtingu innaf. ...

Stekkur úr Esjubergi

nánar ..http://fasteignir.is/property/6003

Til sölu jörðin Hrísar landnúmer 136944 Helgafellssveit Snæfellsnesi. Engin húsakostur.   Hrísar eru landmikil jörð, talin vera um 1.130 ha, afar falleg og fjölbreytt; hraun, móar, á land milli fjalls og fjöru. Mikið útsýni til Breiðafjarðar og yfir Álftafjörð. Jörðin liggur um 17 km. austan Stykkishólms. Girðingar í sæmilegu lagi, merki ógirt. Svelgsá og Þórsá skipta löndum á hliðar. Kjarr, birki, lyng of fjalldrapi, land gott til skógræktar. Talsverð fuglaveiði. Lítils háttar silungur í ám.  

Hrísar, Helgafellssveit

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/206466?search_id=31222831&index=2

Til sölu 1/3 hluta jarðarinnar Hlíðarenda landnúmer 164021 í Fljótshlíð Rangárþingi eystra. Mjög áhugaverð jörð í fögru umhverfi með einstaka sögu. Bæjarstæði, land innan girðingar að þjóðvegi 13,3 ha. Aur frá Þjóðvegi að skiptalínu 193 ha Þveráraur 57,7 ha. Graslendi (Fitin, tún) úrvalsræktunarland u.þ.b. 80 ha. Affalsaur 53,3 ha. Miðengjar, milli Nikulásarhúsa og Hlíðarendakots, brekkur og fjallsbrúnir ásamt allgrónum aur beggja vegna Þjóðvegar u.þ.b. 18-20 ha. Innengjar, ...

Hlíðarendi, Fljótshlíð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/69768

Til sölu 9.507 m2 sumarhúsaland

nefnt Torta lóð B1

landnúmer 191667 Bláskógabyggð.

Torta lóð sumarhúsaland, Bláskógabyggð

nánar ..http://www.mbl.is/fasteignir/fasteign/651568

Til sölu u.þ.b. 7 hektarar af áhugaverðu landi úr jörðinni Breiðabólsstaðir á Álftanesi.

Landið á réttindi að sjó. Áhugaverður fjárfestingarkostur fyrir fjársterkan aðila.

Breiðabólsstaðir land 7ha Álftanesi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/13986

Til sölu 50% eignarhluti í jörðinni Skógum III fyrrum Öxar-fjarðarhreppiNorðurþingi, Norður-Þingeyjarsýslu. Skógar III er 25% af heildarjörðinni sem er mjög stór, jörðin á land að sjó sem er ca. 5. km. frá íbúðarhúsi. Um landið rennur svokölluð Vesturá sem er frá Jökulsá (gamli farvegur hennar) og hefur verið sleppt miklu magni af laxaseyðum í Vesturá og er það farið að skila sér. Byggingar m.a. eldra íbúðarhús sem skiptist í kjallari, sem er gangur...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/76150

Skógar 3, Norðurþingi

Nánar tiltekið er um að ræða eignina Tungu í Flóahreppi sem er um 116 ha. að stærð auk óskiptrar „öldu“ við suður-ströndina. Um 16 ha. af jörðinni eru ræktaðir og miklir möguleikar hvað varðar frekari ræktun. Á jörðinni er fallegt og gott 150,8 fm einbýlishús ásamt 52,0 fm rými sem hefur verið nýttur undir Sveitabúðina Sóley. Tekið skal fram að Sveitabúðin Sóley fylgir ekki með í kaupunum.  Að auki er um 40 fm. kjallari/geymsla undir búðinni og þvottahúsinu með góðri lofthæð. Útihús ...

Tunga, Flóahreppi

nánar ..

Til sölu þrjú (jafnvel fjögur) sumarhús við Koðrabúðir í landi Heiðar í Bláskógabyggð.

-TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU-

Til sölu þrjú ferðaþjónustuhús í fallegu umhverfi á besta stað við

Gullna hringinn í Biskupstungum. Húsin eru öll vönduð og viðhaldsfrí. Fullbúin til útleigu nú þegar með rúmum fyrir 6 manns og fylgir allur sængurfatnaður og handklæði með. Heitir pottar með hverju og leikvöllur milli húsanna. Allar bókanir í sumar fylgja með í kaupum. Einstakt tækifæri.

Koðrabúðir sumarhús, Bláskógabyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/31670?search_id=31222790&index=1
Hafðu sambandmailto:fasteignamidstodin@fasteignamidstodin.is?subject=email%20subject

Fasteignamiðstöðin ehf

Hlíðasmára 17

201 Kópavogi

Sími: 550 3000

Kt.500505-2570 Vsk 86609

Til sölu mjög áhugavert 19 ha eignarland nefnt Hraunsás III landnúmer 204514 Borgarbyggð.


Til er skipulag fyrir 13 sumarhúsalóðir ef það hentar. Gert er ráð fyrir að landið sé selt sem ein heild. Hér er um að ræða land í fögru umhverfi.

Hraunsás III, Borgarbyggð

nánar ..

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 Kópavogi sími 550-3000 er með til sölu;


11.053,7 m2 eignarland Hellisland svæði 36 R í sveitafélaginu Árborg. Mögulegt byggja einbýli tvö eða fleiri.

Hellisland, Árborg

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/74542

Till sölu 5 ha landspilda skilgreind sem íbúðarhúsalóð landnúmer 221798 við Langárós nefnt Fossborg Borgarfirði.

Fossborg 5ha land, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/87577

Til sölu jörðin Bræðrabrekka landnr. 142158 Strandabyggð. Á jörðinni er rekið myndarlegt fjárbú. Landmikil jörð sem á land að sjó. Ræktað land um 30 ha í góðri rækt. Íbúðarhús 238 m2, byggt 1978.  Er á tveimur hæðum. Efri hæð 5 svefn-herbergi, stór stofa og stórt eldhús sem endurnýjað var fyrir 2 árum. Neðri hæð 4 geymslur, salur, bílskúr og salerni, var notað sem geymsla og verkstæði en vel hægt að innrétta sem íbúð. Fjós og sambyggð hlaða 66 m2 byggt 1967, fjósi hefur...

Bræðrabrekka, Strandabyggð

nánar ..

Til sölu jörðin Áskot landnúmer 165263 Ásahreppi. Um er að ræða jörðina Áskot, Ásahreppi, Rangárvallasýslu.  Jörðin er u.þ.b. 120-130ha, þar af um 18ha tún.  Á jörðinni er nýlegt ekki fullbúið íbúðarhús 149,2m2 byggt 2004, einnig er gert ráð fyrir 54,6m2 bílskúr, auk þess er gamalt ónýtt íbúðarhús 62,5m2 byggt 1946 og nýleg skemma um 100m2.  Einnig er á jörðinni nýbyggt 753,7m2 hesthús einnig nýtt að hluta sem hestasundlaug.  Nýlögð hitaveita og ný rafmagnslögn.  Áhuga...

Áskot, Ásahreppi

nánar ..

Til sölu jörðin Kringla II landr. 168259 í Grímsnes- og Grafningshreppi.  Jörðin er talin vera um 160 hektarar að stærð, þar af 50,1 hektari ræktað land. Áhugaverð jörð með góðu íbúðarhúsi og bílskúr.  Á jörðinni er einnig nýleg glæsileg 466m2 bygging sem er skipt í véla-geymslu um 300m2 með þremur innkeyrsludyrum og 166m2 hesthús með vélgengum kjallara.  Heitt vatn úr borholu í næsta nágrenni og tilheyrir jörðinni 1 sekúndu lítri af heitu vatni. Áhugaverð jörð með...

Kringla II, Grímsnes- og Grafningshreppi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/27461

Til sölu um 87,7 hektarar úr jörðinni Egilsstöðum á Austur-Héraði nú Fljótsdalshéraði, landnúmer 194488. Landið er á milli Fagradalsvegar og Eyvindarár frá Hálslæk að Illamel. Landið er stórglæsilegt mikið skógi- og kjarrivaxið með flötum inn á milli. Við ána er gljúfur með klettum og klöppum. Á landinu er mjög fjölbreyttur gróður.

Hluti af landinu er mögulegt byggingarland. Áhugavert fyrir fjársterka aðila. Verð: Tilboð.

Egilsstaðir land, Fljótsdalshéraði

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/5602

Til sölu jörðin Svalbarð landnúmer 144512 Vatnsnesi, Húnaþingi Vestra, Vestur-Húnavatnssýslu. Íbúðarhús mikið endurnýjað að innan og utan. Húsið er hæð og ris og skiptist sem hér segir. Neðri hæð andyri, eldhús, tvöföld stofa og þvottahús. Í risi er er fjögur svefnherbergi. Nýbyggður u.þ.b. 100 m2 pallur ásamt geymsluhúsi. Útihús sem bjóða uppá ýmsa möguleika. Skemmtileg jörð til útivistar sem liggur að sjó í fallegu umhverfi þar sem m.a. er veiði...

Svalbarð, Hvammstangi

nánar ..

Til sölu Ás landnúmer 218687 Skorradalshreppi sem er 4,35 ha íbúðarhúsalóð og er úr landi Indriðastaða.

Ás einbýlishúsalóð, Skorradalshreppi

Til sölu jörðin Eyjar II í Kjósarhreppi landnúmer 125987. Land jarðarinnar er að mörgu leiti áhugavert hvort um litið er til búskapar eða sem áhugaverður kostur fyrir annarskonar notkun og er þá sérstaklega litið til leigu á lóðum undir sumarhús en nú þegar eru í leigu um 25 lóðir. Einnig má e.t.v. hugsa sér að selja frá jörðinni spildur á bilinu 10-20 ha. t.d. til hestamanna og eða skipuleggja fleiri sumarlóðir. Eins og áður hefur komið fram eru tún jarðarinnar samkvæmt ..

Eyjar II, Kjósarhreppi

nánar ..

Um er að ræða jörð sem er 99,6 ha og ræktað land er 5,8 ha. og á land að bökkum Hólsár. Húsa-kostur se er á jörðinni er gamalt 63,6 m2 lögbýli, sem er í dag er nýtt sem sumarhús, byggt árið 1920 úr timbri ásamt góðri 55,5 m2 verkfærageymslu. Jörðin er á friðsælu svæði með fallrg sýn til fjalla meðal annas Eyjafjallaj-ökuls, Þríhyrnigs og Heklu. Ytri-Hóll  býður upp á fjörbreytta. Aðkoma að jörðinni er annars vegar úr norðri frá Landeyjarvegi nr. 252 um Ártúnsveg nr. 2699...

Ytri-Hóll II, Rangárþingi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/108765

Til sölu Jörfi á Kjalarnesi. Húsakostur alls 306.4 m2 þar af gott einbýli 154.3m2. Húsakostur er að mestu leiti sambyggður og góðir möguleikar á að útbúa tvær aukaíbúðir ef það hentar.  Landstærð 1 hektari eignarland. Fallegt útsýni. Eign sem gefur ýmsa möguleika og vert er að skoða.

Jörfi, Kjalarnesi

nánar ..

Til sölu jörðina Hvammkot landnúmer 145894 Skagafirði. Hvammkot er eyðibýli frá 1964, sem á land að Fossi að sunnan, og skilur Fossá að lönd jarðanna, Hóli að vestan og norðan, sjó að austan. Landstærð talin vera mill 300 og 400 ha. Vegasamband er um Skagaveg sem liggur stutt ofan bæjarins. Bæjarstæðið er norðan til í djúpum og breiðum hvammi sem Fossáin hefur grafið í melana og fellur áin niður skammt sunnan við bæinn. Landið milli sjávar og þjóðvegar er að mestu flagmóar

Hvammkot, Skagafirði

nánar ..

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/87577

Til sölu fiskeldisstöð á Vestfjörðum, nánar tiltekið í Vatnsfirði á Barðaströnd. Um er að ræða eldishús sem er 366 fm að stærð og þar inni eru 15 eldisker, 4 m3 hvert og 3 eldisker 50m3 hvert. Lítil sláturaðstaða með kæli og ísvél.  Kaffistofa (með svefnaðstöðu), umbúða-geymsla, fóðurgeymsla og w.c. Vara súrefniskerfi í flest öllum kerjum. Security vöktun á vatnsrennsli, hitastigi og vatnshæð. Viðbygging við eldishús er vatnsblöndunar-bygging. Uanhúss eru...

Fiskeldisstöð, Vatnsfirði

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/122791
Verðskrá    Tenglar.html

Til sölu jörðin Foss landnúmer 145882 Skagafirði. Foss á land að Gauksstöðum að sunnan við Merkjalæk upp frá sjónum, Almenningi, Þverá og Bergsstöðum í Hallárdal að vestan, Hvammkoti og Hóli að norðan og ræður Fossá merkjum en Miðáin sem fellur úr Þverárvötnum vestur í Skagaheiði norður til Fossár ræður löndum að vestan. Að austan er sjávarstöndin. Bærinn stendur hátt í aðflíðandi hlíð móti austri, 40-50 m sunnan við djúpt gil Fossárinnar. Í suðvestur

Foss, Skagafirði

nánar ..

Hvalseyjar, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/107528

Um er að ræða Hvalseyjar á Mýrum. Hvalseyjar eru á Faxaflóa um 36 sjómílur frá Reykjavík. Eyjar þessar eru beint undan Ökrum á Mýrum, um 5-6 km frá landi. Engin heilsársbyggð hefur verið þar mjög lengi en búseta á sumrin og hlunnindi nýtt. Hlunnindi eru aðalega, útræði, dúntekja eggver og selveiði. Hálfar voru Hvalseyjar  í eigu Hítardalskirkju en síðar Staðarhraunskirkju. Helming áttu einstaklingar. Hvalseyjar eru nú í eign einstaklinga. Húsakostur er um 50 m2 íbúðarhús...

Einstök jörð á einum eftirsóttasta stað Íslands, en jörðin teigir anga sína beggja megin við Fljóts-hlíðarveg. Á sléttlendinu, fyrir neðan Fljótshlíðarveg, eru u.þ.b. 38 hektarar og rennur Kvoslækjará í gegnum landið og er þar einnig óviðjafnanlegt útsýni til Eyjafjallajökuls, Mýrdalsjökuls, Þríhyrnings og Tindfjalla. Ennfremur er sýn til Vestmannaeyja. Landið býður upp á mikla möguleika, svo sem aðstöðu til aukinnar ferða-þjónustu. Í hlíðinni, fyrir ofan Fljótshlíðarveg, eru 4...

Fagrahlíð, Fljótshlíð

nánar ..

Til sölu jörðin Yztagil Langadal landnúmer 145429 Blönduósi.

Jörðin er án húsakosts. Veiðiréttur í Blöndu sem gefur um 150 þúsund krónur á ári.

Yztagil, Langadal

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/107637

Miðfjarðarnes er u.þ.b. 1200 ha. og eru 2/3 í eigu jarðarinnar en landið er óskipt. Tún eru u.þ.b. 35 ha. Jörðin er góð sauðfjárjörð. Íbúðarhúsið er 108 fm, byggt árið 1977. Það þarfnast endurbóta. Í því eru fjögur svefnherbergi og eitt baðherbergi. Tveir inngangar eru í húsið. Fjárhúsið var byggt 1979 fyrir 400 kindur. Hlaðan var byggð 1980 og er með 255 fm gólfflöt. Veðurathugunarstöð er á jörðinni sem gefur nokkrar tekjur. Þá er gamalt íbúðarhús á jörðinni sem möguleiki væri að gera upp og nota t.d. í ferðaþj...

Miðfjarðarnes 1, Langanesbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/160262

Til sölu jörð með útihúsum og íbúðarhúsi að Mörðuvöllum II landnúmer 126450 Kjósarhreppi. Helstu byggingar eru Íbúðarhús með áföstum bílskúr. Íbúðarhúsið er á tveimur hæðum. Á efri hæð eru 4 svefnherbergi ásamt geymsluherbergi eldhúsi og stofu. Á neðri hæðinni kyndiklefi , þvottahús tvö herbergi og salerni með baði auk þess óinnréttað vinnuherbergi. Fjósið sem var 30 bása hefur verið breytt í einn sal ásamt hlöðu og hefur verið leigt út fyrir tjald, hjól og fellihýsi. Einnig er gömul hlaða ...

Möðruvellir II, Kjósarhreppi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/122453?search_id=31222667&index=1

Til sölu 102,6fm einbýlishús, ásamt 9,2fm hjalli, samtals 111,8fm, í Bíldudal.

Eignin er staðsett á frábærum stað við gömlu höfnina, með stórri skógi vaxinni lóð. Húsið er 3 svefnherbergi og rúmgóð stofa, eldhús, þvottahús og gangur. Eignin er í mjög góðu ástandi. Einnig fylgir gamall þurk-hjallur lóðinni.

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Hafnarbraut, Bíldudal

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/105504

Til sölu jörðin Björnólfsstaðir í Langadal landnúmer 145408 Blönduósi.

Jörðin er án húsakosts. Veiðiréttur í Blöndu sem gefur um 150 þúsund krónur á ári.

Björnólfsstaðir, Langadal

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/107685

Galtarlækur er nýbýli úr Galtarvík, stofnað 1954. Á jörðinni gamall húsakostur. Landið er það sama og áður tilheyrði Innri-Galtavík. Land jarðarinnar liggur til móts við land Klafastaða að norðaustan, Fellsenda í Akrafjalli, og er Galtarvíkurland  að suðaustan. Landið er nálægt 130 ha að stærð og hallar mót austri frá Grafarfjalli (austurbrún Akrafljalls) til sjávar. Fyrir margra hluta sakir áhugaverð jörð.

Galtarlækur, Akranes

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/159762

Til sölu u.þ.b 18 ha úr landspildu sem liggur að Ölfusá og er  nefnd Litla Sandvík spilda landnúmer 205488 í sveitaféaginu Árborg. Landspildan er alls 49 ha og er því aðeins verið að selja hluta hennar.

Litla Sandvík 18ha landspilda, Árvík

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/163865

Til sölu jörðin Glaumbær landnúmer 136210 í Staðarsveit á Snæfellsnesi. Glaumbær er áhugaverða jörð með eldri húsakosti í Staðarsveit á Snæfellsnesi í Snæfellsbæ. Íbúðarhúsið sem er 90,7m2 hefur verið töluvert endurnýjað. Útihús þarnast lagfæringar. Jörðin á land að sjó og er land í séreign um 110 hektarar auk þess um 250 hektarar hlutdeild í óskiptu landi fyrir ofan þjóðveg. Áhugaverð staðsetning. Veiðihlunnindi í Hagavatni.

Glaumbær, Staðarsveit

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/170606