FASTEIGNAMIÐSTÖÐIN

Fasteignamiðstöðin ehf

Hlíðasmára 17

201 Kópavogi

Sími: 550 3000

Kt.500505-2570 Vsk 86609

Magnús Leópoldsson lögg. fasteignasali

Alhliða fasteignasala

Íbúðarhúsnæði, frístundahús, fyrirtæki, atvinnuhúsnæði,
jarðir, landspildur, hesthús.
Matsgerðir   - yfirburða þekking og reynsla - langstærsti aðilinn í sölu á jörðum
Hafðu sambandmailto:fasteignamidstodin@fasteignamidstodin.is?subject=email%20subject
Um fyrirtækiðUm_Fyrirtaekid.html
Verðskrá    Tenglar.html
StarfsmennStarfsmenn.html
LandspildurLandspildur.html
JarðirJardir.html
Forsíða
Sjá síðu 2Fasteignamidstodin_2.html

Sjá síðu 2

Kraftganga.is

- alhliða heilsurækt

til forvarnar

Frístundahúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=6
Hesthúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=35
Atvinnuhúsnæðihttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=3
Allar eignirhttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale
Fjölbýlishúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=2
Rað- og parhúshttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=4,7
Einbýlihttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=1
Hæð í fjölbýlihttp://fasteignir.visir.is/search/results/?stype=sale#/?agency=94&stype=sale&category=17
Fasteignamidstodin_2.html
Fasteignamidstodin_2.html
Eignir á söluskrá Fasteignamiðstöðvarinnar
Nýtt á söluskrá 
Fasteignamiðstöðvarinnar, Hlíðasmára 17, Kópavogi

Jörðin Karlsstaðir liggur milli fjalls og fjöru á útströnd Berufjarðar í Djúpavogshreppi. Jörðin er um 135 ha að stærð og þar af 25 ha ræktuð tún og matjurtagarðar. Auk þess á jörðin ca 400 ha af óskiptu landi með tveimur nágrannabæjum. Þar á meðal hluta af Krossdal þar sem er afréttur og ágæt rjúpnaveiði. Hreindýraarður er á jörðinni. Á Karlsstöðum er föst búseta og þar er stunduð grænmetisrækt, veitingaþjónusta, rekstur gistiheimilis og matvælafra-mleiðsla. Miklar endur-

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/5840?search_id=41637676&index=1

Karlsstaðir

Djúpivogur

Til sölu einbýlishús á einni hæð við Lyngás 4 landnúmer 165117 Rangárþingi Ytra. Húsið stendur á 2500 m2 eignarlóð. Íbúðarhúsið sjálft er 139,1 m2 og bílskúrinn 62,4 m2. Húsið skiptist í andyri, eldhús, stofu, baðherbergi, þvottahús og fjögur svefnherbergi. Gróin lóð með miklum trjágróðri. Mögulegt að fá keypt meira land. Hér er um að ræða eign í næsta nágrenni við Hellu.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/242468?search_id=41637369&index=48

Lyngás 4

Rangárþingi ytra

Jörðin Ásmundarnes er mikil hlunnindajörð, þar er m.a. æðarvarp, dúntekja, sem er 25 til 30 kg af hreinsuðum dún á ári. Jörðinni fylgja tvær eyjar og fjögur sker sem æðarfugl verpir í. Veiðiréttur er í Bjarnarfjarðará þar sem er silungsveiði og laxveiði. Fiskeldi var stundað á jörðinni, bleikja og lax. Borhola er á jörðinni með um það bil 10 til 12 l/sek af 35° heitu sjálfrennandi vatni. Þrjú hús eru á jörðinni, íbúðarhús um 100m2 á einni hæð byggt um 1950, vélaskemma, gömul bogaskemma og ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/6135?search_id=41636992&index=1

Ásmundarnes Kaldrananesheppi

Til sölu jörðin Fosshólar landnúmer 165079 í Rangárþingi ytra. Aðal húsakostur er íbúðarhúarhús byggt árið 1974, stærð 174 fm. Húsið er byggt úr steinsteypu. Húsið skiptist í anddyri , hol, stofu, eldhús með eldri þokkalegri innréttingu, þvottahús með sem er með útgang í bakgarð, svefnherbergis- gang og fimm svefnherbergi, fjögur þeirra eru með skápum, baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar, sturta og innrétting. Við húsið er timburverönd með skjól...

nánar ..

Fosshólar,

Rangárþingi ytra

Til sölu einkahlutafélagið Sólhvörf ehf. Helsta eign félagssins er Garðyrkjubýlið Sólbyrgi, Borgarbyggð. Land jarðarinnar, sem er eign Ríkissjóðs Íslands, kt. 540269-6459, er talið skv. upplýsingum eiganda 10.5 hektarar. Samkvæmt upplýsingum frá ábúanda er landið í tveimur hlutum, annars vegar spilda um 5 hektarar, undir sjálfri garðyrkjustöðinni á bökkum Reykjadalsár neðan þjóðvegar í Kleppjárnsreykjahverfinu og hins vegar óbyggð spilda við..

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/247125?search_id=42185175&index=1

Garðyrkjubýlið Sólbyrgi, Borgarbyggð

Til sölu garðyrkjustöðin Gróður ehf Hverabakka 2 landnúmer 166744 á Flúðum. Garðyrkju-stöðin er um 4100 fermetrar undir gleri og öll lýst sem gerir kleift að rækta þar allan ársins hring. Einnig 200 fermetra pökkunarhús, innangengt úr góðurhúsunum. Nýleg samvalsvog og kælir eru í pökkunhúsinu auk kaffistofu og starfsmannaaðstöðu. Að auki eru 5 plastgróðurhús sem samtals eru á milli 5-600fm. Í góðu ásigkomulagi. Í dag eru ræktaðar þrjá tegundir af tómötum í húsunum en þar hafa ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/249090?search_id=42184841&index=1

Hverabakki 2 garðyrkjubýli

Selfoss

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000


er með til sölu

Heiðarbrún 2 landnúmer 199804 sem er 5 hektarar landspilda úr landi Bjarnastaða í Grímsnesi.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/226972?search_id=42993609&index=2

Heiðarbrún 2, Bjarnastaðalandi, Grímsnesi

Til sölu jörðin Stóra-Ávík í Árneshreppi landnúmer 141716, 524 Norðurfirði.

Um er að ræða jörð í Árneshreppi með eldri byggingum þ.e.a.s. íbúðarhúsi, fjárhúsi og hlöðu og véla- og verkfærageymslu. Landstærð talin vera um 529 hektarar. Jörðin á land að sjó. Fallegt umhverfi. Stóra-Ávík er ekki í ábúð.

Stóra-Ávík

Norðurfjörður

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/242560?search_id=42994117&index=1

Hvammur ásamt Galtarhöfða teljast landmiklar jarðir en þær eru taldar vera á fjórða þúsund hektarar. Helstu byggingar eru íbúðarhús byggt 1945 úr timbri, stærð 322,3 fm. Fjárhús 375,4 fm byggð 1990. Hlaða (stálgrindar-hús) byggð 1989 stærð 299,2 fm. Véla- og verkfærageymsla, 203 fm (stálgrind) byggð 1973. Bogaskemma 119,6 fm (stál-grind) byggð 1990. Húsakostur þarfnast viðhalds. Ræktað land 55,5 hektarar samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár en þaðan eru einnig fengnar ...

Hvammur og Galtarhöfði, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/6008?search_id=30535633&index=1

Á Valdastöðum 1 er íbúðarhús frá árinu 1972, 166 m2 að stærð. Einnig einbýlishús frá 1972 sem er 98,8 m2 að stærð. Á Valdastöðum 2 er íbúðarhús sem er 103,7 m2. Töluvert er af útihúsum nánar tiltekið fjós frá árinu 1958, 144,1 m2 að stærð, hlaða frá árinu 1968 sem er 108,7 m2 að stærð. Haughús frá árinu 1973 sem er 151,5 m2 að stærð. Hlaða frá árinu 1974 sem er 177 m2 að stærð. Fjárhúsi frá árinu 1969 sem eru 220,8 m2 að stærð. Alifuglahús sem er frá 1973, 164,9 m2 að ...

Valdastaðir 1 og 2 Mosfellsbær

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/255938?search_id=43883779&index=1

Til sölu Ketilsstaðir lóð 9 eignarlóð landnúmer 175368, Rangárþingi ytra, sem er sumarbústaðaland stærð 6.149 m2.


Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarinnar sími 550 3000

Ketilsstaðir, sumarhúsalóð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/191279?search_id=24199156&index=1

Til sölu áhugaverð jörð í fögru umhverfi, Dagverðarnessel, landnúmer 137751, í Dalabyggð. Jörðin er talin vera um 380 hektarar. Jörðin liggur á lágu nesi sem skagar út til suð-vesturs frá Fellsströnd. Enginn uppi-standandi húsakostur er á jörðinni en jörðin hefur verið í eyði í mörg ár. Landamerkjalýsing frá 1884 er sem hér segir: Að austanverðu ræður efri lækurinn, sem rennur úr Stuttugötuflóa út í Kvennahólsvog, hjá honum er hogginn kross og hlaðin varða, svo er varða hlaðin úr ...

Dagverðarnessel Dalabyggð

nánar ..

Til sölu eignarland 4,7 hektarar landspilda með landnúmer 228458 við Hafravatnsveg í Mosfellsbæ með gott útsýni yfir Hafravatn. Spildan liggur til suðurs að landamerkjum Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar. Til norðurs með Hafravatnsvegi í átt að Hafravatni og að sumarbústaðabyggðinni við Hafravatn. Til vesturs með Úlfarsfellsvegi. Landið hefur verið nýtt sem bithagi fyrir hross, er afgirt og vel gróið. Á landinu er gott hestaskýli.  Gott aðgengi er að spildunni og frábært útsýni til Hafravatns, Reykjaborg...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/273645?search_id=47920746&index=1

Hafravatnsvegur land 4,7ha, Mosfellsbær

Einstök eign í glæsilegu umhverfi - sumarhúsið Birkihlíð við Álftavatni í landi Miðengis í Grímsnesi, Árnessýslu. Landið er skógivaxið 2,89 ha eða 28.900 m2 eignarlandi skilgreint sem þrjár lóðir og er við Vaðlækjarveg sjöttu braut. Landið er hægra megin við veginn þegar ekið er að Ljósafossi, þar sem Álftavatn gengur lengst upp að veginum. Allt landið er gróið, m.a. með háum trjám, skógarbotni, þar er einnig fallegur lækur, stígar og flatir. Húsið er um 82 fm að stærð og er mikið endur...

Birkihlíð í landi Miðengis, Grímsnesi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/264972?search_id=47921029&index=1

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu Jaðar 1 landnúmer 211371 Í Borgarbyggð.

Jaðar 1 er 146,8 hektara landspilda úr jörðinni Ánastaðir í Borgarbyggð. Landið er fremur slétt og á láglendi, klapparholt á stöku stað, vel gróið og hluti af því framræst.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/269342?search_id=47921125&index=6

Jaðar 1, Borgarbyggð

Til sölu ferðaþjónustan að Smáratúni 3 og 5 á Svalbarðs-eyri póstnúmer 601 Akureyri, landnúmer 15992. Smáratún 5, er einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum bílskúr, byggt úr steypu árið 1973, samtals 376 fermetrar. Íbúðarhúsinu hefur verið breytt og það aðlagað að rekstri gistihúss fyrir ferðamenn að hluta til, með hlýlegt og heimilislegt andrúmsloft. Á efri hæð: eru 4 svefnherbergi með flísum á gólfi, 2 baðherbergi með flísum á gólfum og veggjum. Annað baðherbergið er...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/230088?search_id=47919889&index=1

Ferðaþjónustan Smáratúni 3 og 5, Svalbarðseyri

Jörðin Vallholt er í Reykjdal sem er í Þingeyjarsveit, um 10 km frá Laugum. Jörðin liggur nálægt Reykjdalsá, arður fyrir hana fylgir jörðinni. Það er mikill og fallegur gróður meðfram og í kringum veginn heim frá þjóðveg 1. Sú leið er um 5 km. Íbúðarhús er 130 m2, Véla og verkfæra-geymsla 115 m2, fjós 195 m2, hlaða 193 m2, kálfahús 495 m2 og nautgripahús 118 m2. Jörðin er samtals um 270 hektarar, þar af ræktuð tún um 34 hektarar. Gerðar voru tilraunaholur sem framkvæmdar voru af..

Vallholt. Þingeyjasveit

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/78479?search_id=47919636&index=14

Til sölu sumarhús að Mýrarholti 6, Borgarbyggð. Úr landi Galtarholts III. Húsið er 52,5 fm að stærð og stendur á 4300 fm leigulóð úr landi Galtarholts III. Einnig er hægt að fá samliggjandi lóð, Mýrarholt 8 sem er 4300 fm leigulóð. Húsið skiptist í 2 svefnherbergi, stofu og eldhús, baðherbergi með sturtu og síðan er svefnloft yfir hluta hússins. Kamína í stofunni. Verönd á tvö vegu. Steypt gólfplata. Mikill gróður. Á lóðinni er einnig geymsluskúr sem er ekki inní fasteignamati...

Mýrarholt, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/265424?search_id=47920355&index=3

Til sölu jörðin Syðri Reykir II í Bláskógabyggð (áður Biskupstungnahreppi) landnúmer 167163. Um er að ræða íbúðarhús ásamt um það bil 15,5 hektara landi, einnig hluti í jarðhita-réttindum í Syðri Reykjahver. Íbúðarhúsið er timburhús upphaflega byggt árið 1937, hæð og ris á steyptum kjallara, samtals 193,2m2. Húsið hefur verið mikið lagfært. Auk þess er 180m2 geymsla. Mikill trjágróður er umhverfis húsið. Landið er framræst land sem liggur sunnan við bæinn. Jarðhitarétt..

nánar ..

Syðri-Reykir II, Bláskógabyggð

Til sölu landnámsjörðin Skáli landnúmer 159122 í Djúpavogshreppi Berufirði. Á jörðinni eru góð húsakynni bæði íbúðarhús og útihús. Bæjar-lækurinn er talinn vera mjög góður til virkjunar. Á jörðinni vex bláberjalyng, aðalbláberjalyng, krækiberjalyng og hrútaberjalyng, í garðinum ofan og innan húss vaxa rifsber, sólber. og stikilsber. Önnur hlunnindi eru árlegur hreindýraarður en mörg hreindýr eru þar vor og haust. Æðarvarp er svolítið en því hefur ekki verið sinnt undanfarin ár...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/268945?search_id=47919542&index=3

Skáli, Berufirði

Til sölu jörðin og ferðaþjónustan Brekkulækur B og D landnúmer 217343 og H landnúmer 219930. Ferðaþjónustan hefur gott orðspor og mikil sambönd. Nánar tiltekið er um að ræða jörð og hlunnindi, húsakost og búnað fyrir ferðaþjónustu. Öll aðstaða við rekstur ferðaþjónustu er til fyrirmyndar og allt til alls og allt mjög áhugavert. Hús alment í góðu ástandi. Staðsetning er góð í gróinni sveit á jörð með umtalsverð hlunnindi í einni albestu laxveiðiá landsins. Undir fastanúmer 231-7856 ..

Brekkulækur, ferðaþjónustubýli

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/263573?search_id=47919461&index=1

Til sölu er jörðin Merkigil í Austurdal í Skagafirði, fastanúmer 2141950 landnúmer 146316. Jörðin er talin vera um 8.200 hektarar. Land jarðarinnar er um 10 km á lengd á bakka Jökulsár eystri, frá Ábæjará í austri að Merkigili í vestri. Vestur af bænum er allnokkuð mýrlendi en til austurs frá bænum meðfram Jökulsánni eru uppgróin valllendis tún. Austan og sunnan þessa undirlendis er fjallshlíð, að mestu gróin. Íbúðarhúsið er steinsteypt frá árinu 1949, ein hæð og ris og kjallari undir þriðjungi...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/278059?search_id=48555859&index=1

Merkigil, Skagafirði

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina (1/3 hluta) Arnarvatn 3 landnúmer 153537 í Mývatnssveit


Umræddur eignarhluti er án húsakosts. Jörðin er í óskiptri sameign.

Arnrvatn 3, Mývatn

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/282507?search_id=49484632&index=1

Til sölu fasteignin Laufskálar á lóð úr Hafrafellstungu, Norður-þingi. Nánar tiltekið er um að ræða fjögur sumarhús og rafstöð/stíflu á 1,6 ha leigulóð úr landi Hafrafellstungu. Fasteignin er nefnd Laufskálar og er skráð í Þjóðskrá sem Hafrafellstunga lóð 1 í Öxarfirði. Akstursfjarlægð u.þ.b. 71 km austur af Húsavík. Um 10 km í verslun að Ásbyrgi og 2-3 km í sundlaug að Lundi. Til að komast að húsunum þarf að fara yfir trébrú frá bílastæði við Smjörhólsá. Sumarhús 010101 byggt árið 1978, 74,1 ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/281778?search_id=49127772&index=1

Laufskálar Hafrafellstunga 1 Kópasker

Til sölu jörðin Dægra 1, Rangár-þingi eystra. Um er að ræða 34,66 ha jörð (lögbýli) ásamt íbúðarhúsi, bílskúr, geymslum, útihúsum og tveimur gistihýsum. Íbúðarhúsið er byggt árið 2009 og skráð 30,5 fm að grunnfleti ásamt risi. Húsið er á steyptri plötu með hita í gólfi. Samþykktar teikningar fyrir stækkun hússins um 37,7 fermetra liggja fyrir. Í kjallara er rúmgott þvottahús og geymsla fyrir gistihúsin. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað á síðasta ári, t.d. nýtt dren og jarðvegsskipti vegna ...

Dægra 1, Rangárþingi

nánar ..

Til sölu jörðin Heiði landnúmer 163354 í Skaftárhreppi. Jörðin er án alls húsakosts og er að mestu gróið land. Landstærð Heiðar er rúmlega 335 hektarar.

Fjaðrarárgljúfur sem er mikil náttúruperla sem er vel sótt af ferðamönnum er á mörkum Heiðar og Holts. Mikil náttúrufegurð.

Heiði, Skaftárhreppi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/191969?search_id=25138418&index=4

Til sölu jörðin Arnardrangur í Landbroti landnúmer 163297 Skaftárhreppi. Jörðin er syðsti bærinn í landbrotinu við þjóðveg 201 og er land Arnardrangs talið vera um 1140 hektarar að stærð og liggur á milli Fossa í norður átt og Efri-Steinsmýrar í suður átt og að þjóðveg í vestur og er í um 14 km fjarlægð frá Kirkjubæjar-klaustri. Þetta er bújörð með 130 ærgilda framleiðslurétt og eru á búinu um 200 ær. Á jörðinni eru um 30 hektara tún til beitar og heyskapar. Einnig grónir úthagar sem veitt var...

Arnardrangur, Kirkjubæjarklaustur

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/198427?search_id=33544587&index=1

Til sölu 9.507 m2 sumarhúsaland

nefnt Torta lóð B1

landnúmer 191667 Bláskógabyggð.

Torta lóð sumarhúsaland, Bláskógabyggð

nánar ..http://www.mbl.is/fasteignir/fasteign/651568

Til sölu jarðirnar Garður I og II og Hóll í Kelduhverfi. Jarðirnar eru í fullum rekstri. Hóll sem er um 3000 hektara jörð, er eins og nafnið bendir til, staðsett uppi á hæð í víðáttumiklu og fallegu héraði og útsýnið því einstakt.

Garður 1 og 2 sem er um 8000 hektarar. Þar er rekið nautgripabú með 20 holdakúm og 90 öðrum gripum. Nýbúið er að breyta hlöðu í aðstöðu fyrir eldisgripi með pláss fyrir 70 gripi. Fjárhús sem eru 270 m2 er hægt er að breyta í aðstöðu fyrir eldisgripi. Þá er fylgir jörðinni ...

Garður I og Garður II, Kelduhverfi, Kópasker

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/292667?search_id=51733682&index=20

Til sölu tvær jarðir Hóll og Garður I og II í Kelduhverfi. Jarðirnar eru í fullum rekstri. Hóll í Norðurþingi er 750 kinda sauðfjárbú með greiðslumark upp á 830 ærgildi. Tvenn fjárhús; annað 847m2 með gjafagrindar-búnaði, hitt 335m2 hús með gjafagrind og hefðbundnum görðum. Við fjárhúsin er hlaða sem er 240m2 stálgrindarhús byggt 1979. Áfast fjárhúsunum er hesthús um 150m2 byggt 1995. Tvö íbúðarhús eru á jörðinni, annað steypt og byggt árið 1936 með viðbyggingu frá...

Hóll, Kelduhverfi

Kópasker

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/292650?search_id=51733807&index=2

Til sölu 91,2 m2 íbúð, við Borgarbraut 1-3 Borgarbyggð. Húsnæðið skiptist í forstofu með forstofuskáp, stofu og eldhús sem er í einu rými, rúmgott hol, eitt svefnherbergi með geymslu innaf. Stórt baðherbergi með sturtu og góðum skápum. Plastparket á stofu, holi og svefnherbergi, flísar á baði. Húsnæðið var tekið í gegn fyrir nokkrum árum. Stutt í alla þjónustu. Óskað er eftir tilboðum í eignina. Leiga kemur til greina.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/6025?search_id=54391795&index=14

Borgarbraut 1 - 3, Borgarbraut

Kaffi Kjós er þjónustumiðstöð sem er staðsett er á 3500 m2 eignarlóð í suðurhlíðum Meðalfells, með góðu útsýni yfir Meðalfellsvatn. Akstursfjarlægð frá Reykjavík er um 50 km,, við þjóðveg nr. 461, um 5 km frá Hvalfjarðarvegi sem er þjóðvegur nr. 47. Þar er veitingarsala og verslun. Þar er lögð áhersla á að fólk geti notið veitinga í heimilislegu umhverfi.

Þetta er fyrirtæki í góðum rekstri sem gefur einnig möguleika á frekari starfsemi.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/289274?search_id=51733921&index=1

Kaffi Kjós við Meðalfellsveg, Mosfellsbær

Nánar tiltekið er um að ræða jörðina Goddastaði Laxárdal í Dalabyggð. Helsti húsakostur er myndarlegt steinsteypt íbúðarhús byggt árið 1976. Húsið er á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr stærð samtals 299,1 m2. Tvær íbúðir eru í húsinu. Á efri hæð er andyri og eldhús, þvottahús baðherbergi og fjögur svefnherbergi og stofa. Á neðri hæð er andyri, tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og þvottahús. Einnig eru fjárhús, hlöður og geymslur allt eldri hús. Kalt vatn frá samveitu. Landstærð...

Goddastaðir, Dalabyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/287023?search_id=51734319&index=1

Hrossaræktarbúið Varmalæk Hrímnishöllin

Til sölu Hrossaræktin á Varmalæk og aðstöða hennar. Uppistaðan í mannvirkjum eru jarðirnar Brekkukot landnúmer 146155 og Bjarmaland landnúmer 146148 í Skagafirði. Jarðirnar eru u.þ.b. 700 hektarar auk húsakosts sem er mjög góður og bústofns sem eru hross í fremstu röð sem hægt er að fá keypt ef það hentar. Um að ræða myndarlega reiðhöll ( sem er í raun fjölnota hús) hefur verið byggð á jörðinni Bjarmalandi (stærð 18 x 60 m) sem hýsir bæði hesthús og tam...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/85349?search_id=52801388&index=1
nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/284090?search_id=51808462&index=1

Mikley, Skagafirði

Mikley er um 100 hektara eyðibýli án húsakosts í Vallhólmi og á land að Stokkhólma að sunnan, Syðra-Vallholti að vestan, Vallanesi að norðan, Héraðsvötnum að austan móts við Akratorfubæina. Ekkert vegasamband hefur verið að Mikley en komast hefur mátt þangað eftir jeppaslóð frá Stokkhólma. Mikleyjarland er flatt, þurrt og nánast algróið en margir grónir vatnafarvegir kvíslast um landið. Austurhluti þess er að miklu leyti sléttir bakkar frá náttúrunnar hendi en víða er þó orðið smáþýft.

Til sölu einbýlishús við Aðalgötu 2 Hauganesi í Dalvíkurbyggð. Húsið telur fjögur svefnherbegi eitt fataherbegi tvær stofur eldhús bað og þvottahús, Á efri hæðinni er forstofa flísar á gólfi, svefnherbegi með dúk á gólfi, fataherbegi með parketi á gólfi, gangur og tvær stofur með parketi á gólfi, baðherbergi flísar á gólfi og veggjum, eldhús með kork á gólfi og ljósri innréttingu og eyju. Neðri hæð þvottahús bakinngangur gangur búr málað gólf og þrjú stór svefnherbegi með parketi og hol við...

Aðalgata 4, Hauganesi, Dalvíkurbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/287742?search_id=51809268&index=3

Jörðin Keflavík er á milli Skálavíkur og Súgandafjarðar. Galtarviti sem er í landi Keflavíkur stendur í vík milli Súgandafjarðar og Skálavíkur. Víkin snýr mót opnu hafi og eru siglingar skipa tíðar fram hjá vitanum. Hægt að komast til Keflavíkur fótgangandi, á snjósleða eða sjóleiðina. Göngu-leiðin er frá 3 til 4 klst. gangur. Í fyrrum afsali stendur ma "... jörðin Keflavík, Ísafjarðarbæ, er með mannvirkjum, þ.e íbúðarhúsi, vélarhúsi, litlu útihúsi ásamt öllum þeim ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/287946?search_id=51809002&index=3

Keflavík jörð, Ísafjörður

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina

Krossbæ 2, Sveitarfélaginu Hornafirði.

Um er að ræða 74,5 ha sem teknir voru úr jörðinni Krossbæ auk þess af afréttarlandi Krossbæjar.

Engin húsakostur. Hitaveita væntanleg á svæðið.


Veiðimöguleika í fallegu umhverfi.

Tilboð óskast.

Krossbær 2, Hornafirði

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/292941?search_id=51808722&index=1

Til sölu Þóreyjarnúpur landnúmer 144515 í Húnaþingi vestra.

Á jörðinn er töluverður húsakostur. Um er að ræða fyrrverandi fjárhús og flatgryfjur sem í dag eru nýtt sem hesthús og reiðskemma og rúmgott íbúðarrými. Hitaveitulögn og ljósleiðari kominn að húsvegg.

Fagurt umhverfi með glæsilegu útsýni. Eign sem vert er að skoða

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/259756?search_id=51809414&index=1

Þóreyjarnúpur, Hvammstangi

Jörðin Eiðar er talin er vera 733 hektarar, en land jarðarinnar liggur frá landamerkjum Eiða í suðri, að landamerkjum Eiða og Grafar í norðri, frá Lagarfljóti í vestri, að þjóðvegi 94 í austri. Að undanskilinni lóð Eiðakirkju ásamt kirkjugarði. Undanfarið hefur m.a. verið rekin ferðaþjónusta.
Helstu byggingar sem eru samtals 4.707 m2 eru: - Eiðar/Smíðahús - Eiðar/Sundlaug-íþróttahús - Heimavistarhús - Íbúð - Skólastjóraíbúð - Skólahús (Miðgarður)

Eiðar/ jörð/ íbúðarhús/ sundlaug, Egilsstaðir

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/285100?search_id=51734083&index=43

Áhugavert hús nefnt Grund II stærð 108,8 m2. skilgreint sem sumarhús en er í raun heilsárshús og er mikið endurnýjað í skógi vöxnu eignarlandi í hjarta Eyjafjarðarsveitar. Húsið er í landi hins fornfræga höfuðbóls og kirkjustaðar Grundar og er í um 15 mínútna akstursfjarlægð frá miðbæ Akureyrar. Eigninni fylgir að auki fjórar lóðir, hver um sig um 1.300. m2. að stærð þar sem mætti byggja fleiri hús ef það hentar. Auk þess fylgir 29% eignarhluti í 8900 m2 lóð. Heildarstærð llandssins...

Grund II heilsárshús, Akureyri

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/304980?search_id=54395230&index=20

Til sölu jörðin Helgadalur landnúmer 123636, Mosfellsbæ. Hér er um að ræða frábæra náttúruperlu rétt við bæjarmörkin. Ágætur húsakostur sem er íbúðarhús og útihús. Landstærð um 500 hektarar. Jörðinni tilheyrir 20 mínútulítrar af heitu vatni. Kalt vatn úr vatnsbóli úr hlíðinni fyrir ofan bæinn.Töluverð skógrækt. Helgadalur hefur verið í ábúð síðan á miðöldum. Fyrst getið um jörðina í heimild frá árinu 1395, í skrá yfir jarðir sem voru þá í eigu Viðeyjarklausturs. Í byrjun 18. aldar var Helgadalur í ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/305813?search_id=54395045&index=1

Helgadalur, Mosfellsbær

Til sölu Hraunkimi 37, sem er 2.500 m2 sumarhúsalóð úr jörðinni Kolstaðir 2 Hvítársíðu. Svæðið er skipulagt sumar-húsasvæði við Litlafljót í landi Kollsstaða II í Hvítársíðu. Með kaupum á landinu gerist kaupandi félagi í Félagi Frístundabyggðar að Kolstöðum II og eignast kaupandi við það 6,06% eignarhlut í jörðinni Kolstaðir II, í eignarhluta Félags Frístunda-byggðar Kolstöðum II. Mjög fallegt er á þessu svæði og mikill fjölbreytileiki í náttúrunni. Eign sem áhugavert er að...

Hraunkimi, Kolsstaðir, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/308039?search_id=54394554&index=1

Til sölu hlutdeild í jörð og sumar-húsaland við Hraunkima 29 landnúmer 177840 Borgarbyggð. Um er að ræða Hraunkima 29 sem er 2.500 m2 sumahúsaland. Svæðið er skipulagt sumarhúsasvæði við Litlafljót í landi Kollsstaða II í Hvítársíðu. Með kaupum á landinu gerist kaupandi félagi í Félagi Frístundabyggðar að Kolstöðum II og eignast kaupandi við það ótilgreindan eignarhlut (ákv %) í jörðinni Kolstaðir II, þ.e. í eignarhluta Félags Frístundabyggðar ...

Hraunkimi, Kolsstaðir, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/117762?search_id=54394742&index=4

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu áhugavert skrifstofuhúsnæði á annari hæð við Lækjargötu 4 í Reykjavík auk þess tvö bílastæði í lokaðri bílageymslu.

Um er að ræða sex skrifstofuherbergi, elhúskrók og snyrtingu. Lyfta og vel um gengin sameign. Tvö stæði í lokuðu bílastæðishúsi.

Gæti verið laust við kaupsamning.

Tilboð óskast.

Lækjargata, Reykjavík

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/301569?search_id=54394919&index=1

Jörðin Hvítidalur 2 í Saurbæ í Dalabyggð er 606,3 hektarar að stærð og á land að Hvolsá að norðan og að Húsá sem rennur eftir Hvítadal á austan. Ágætt íbúðarhús frá árinu 1979 142,4 fermetrar ásamt 22 fermetra sólstofu, íbúðarhúsið er með fjórum svefnherbergjum, eldhúsi, stofu, forstofu, þvottarhúsi, baðherbergi og bakinngangi. Íbúðarhús og sólstofa eru komin á viðhald en búið er að skipta um einn glugga og nýir gluggar í eldhús,þvottahús og baðherbergi fylgja með í kaupunum ..

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/313155?search_id=56629666&index=1

Hvítidalur II, Búðardal

Ólafsey er áhugaverð eyja um 2,5 hektarar með myndarlegu 45 m2 húsi auk þess gestahús og geymsla sem allt hefur fengið gott viðhald. Rafmagn frá sólarrafhlöðu. Vel útfærð lausn hvað kalt vatn varðar. Stóru Tungueyjar heitir eyjaklasi utan til á Hvammsfirði í fyrrum Fellsstrandarhreppi nokkuð fyrir innan Röst, breyðasta og dýpsta eyjasundið sem er á milli Breiðasunds og Hvammsfjarðar . Langey er nyrst af Stóru Tungueyjum. Við hana eru tveir hólmar sá vestari ...

Ólafsey/Stóru-Tungueyjar

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/305206?search_id=56629764&index=1

Valshamar, Dalabyggð

Til sölu 33% eignahlutur í jörðinni Valshamar á Skógarströnd í Dalabyggð. Valshamarsbærinn stendur á móti suðri, undir samnefnum hamri norðan þjóðvegar. Land jaðrainnar liggur milli "fjalls og fjöru" og er skógarkjarr nokkuð á jörðinni. Valshamarsá liggur á lamda-merkjum milli jarðanna Breiðabólstaðar og Valshamars. Silungsveiði er í Valshamarsá.
Helstu byggingar á jörðinni eru: íbúðarhús 287 fm. steinsteypt árið 1957 fyrrverandi fjós og fjárhús sem voru fyrir ..

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/315170?search_id=56629489&index=1

Til sölu Möðruvellir 2, Eyjarfjarðarsveit.

Um er að ræða tvö íbúðarhús, nýrra húsið fimm til sex herbergja er 232,5 m2 með bílskúr og geymslu og eldra húsið 259,8 m2 sem er í Þjóðskrá skilgreint sem geymsa. Einnig er 66 m2 geymsla. Húsin standa á 3,25 hektara eignarlóð.

Glæsilegt útsýni. Tilboð óskast.

Möðrufell 2, Akureyri

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/309533?search_id=56629291&index=1

Fasteignamiðstöðin hefur fengið eina helstu náttúruperlu Skagafjarðar til sölu, hina rómuðu sjávarjörð og sveitasetur, Lónkot landnúmer 146557. Á jörðinni hefur verið rekin vinsæl menningartengd ferðaþjónusta til fjölda ára við Gullnu ströndina eins og Höfðaströndin er nú kölluð með einstakri útsýn til Málmeyjar, Drangeyjar og Þórðarhöfða. Heimalandið er um 60 hektarar með berjalandi og strandlengju með silungsveiði. Fjölbreytt fuglalíf þrífst á jörðinni og var þar töluvert æðar...

Lónkot, Skagafirði

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/318873?search_id=56629146&index=1

Til sölu 56,5 hektara úrvals landspilda úr landi Haga í Rangárþingi ytra nefnd Hagaholt. Hagaholt er 56.5 hektara landspilda sem skipt er í þrjú hólf með tveggja strengja rafmagnsgirðingum, mjög grasgefið, þurrt engar mýrar, mishæðótt og náttúruleg skjól. Stutt í rafmagn, ljósleiðara, hitaveitu. Úrvalssvæði fyrir hestamenn. Stutt í næsta þéttbýli þ.e.a.s. á Hellu eða Selfoss. Áhugaverð staðsetning.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/315741?search_id=56629941&index=2

Hagaholt, Rangárþingi ytra

Selhagi er innsti bær í byggð í fyrrum Stafholtstungnahreppi. Upphaflega byggð út úr Ásbjarnarstöðum og hét þá Ásbjarnarstaðasel. Þar var föst búseta til 1959. Síðan hefur jörðin verið nytjuð til hagabeitar fyrir hross og sauðfé, en fjárbú var rekið þar til 1965. Jörðin má heita húsalaus, en þar er íbúðarhús, byggt um 1927-30 steinbær með tyrfðu þaki. Sá húsastíll markar upphaf nýrrar byggingarstefnu í íslenskum sveitum eftir að torfbæirnir runnu sitt skeið. Húsið er ...

Selhagi, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/316766?search_id=56630130&index=1

Til sölu jörðin Guðnabakki landnúmer 134866 í Borgarbyggð. Guðnabakki er all stór jörð miðað við það sem gerist í Borgarfirði, talin milli 450-500 hektarar að stærð. Helstu einkenni jarðarinnar er mikil fjölbreytni í landslagi og landkostum. Þar má finna grasi vaxna brokflóa, valllendi, mýrlendi, skóglendi, gróin klettabelti og þurra mela víða. Ræktanlegt land er mikið, trúlega allt að 270 haektarar. Jörðin er ein af meiri laxveiðijörðum á Íslandi, með stóra ...

Guðnabakki, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/316768?search_id=58972717&index=1

Til sölu jörðin Höfn landnúmer 133742 í Hvalfjarðarsveit. Nánar tiltekið er um er að ræða landnámsjörðina Höfn í Hvalfjarðarsveit sem er talin vera um 1800 hektarar en þar bjó landnámsmaðurinn Hafnarormur. Jörðin er mikil hlunnindajörð - sannkallað matarbúr. Fjögur íbúðarhús eru á jörðinni en þrjú þeirra hafa verið seld frá jörðinni ásamt landspildum umhverfis þau. Íbúðarhúsið sem tilheyrir jörðinni er hæð og ris. Neðri hæðin skiptist í forstofu, eldhús, stofu arinstofu og ...

Höfn, Hvalfjarðarsveit

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/328249?search_id=58973481&index=1

Til sölu nýlegt einbýli nefnt Stekkjarkot á eignarlandi úr jörðinni Haukagil í Hvítársíðu í Borgarfirði. Um er að ræða nýlegt einbýlishús 96 m2 á gróinni eignarlóð með sér aðkomu frá þjóðvegi. Húsið er hæð og ris að hluta. Á lóðinni stóð áður gamalt sumarhús sem var fjarlægt. Mest allur gróður var látin halda sér. Vandað hús í skemmtilegu umhverfi. Ljósleiðari kominn inn fyrir vegg. Hitaveita í næsta nágrenni. Hiti í gólfum. Bæjarlækur á lóðarmörkum. Mjög áhugaverð eign ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/309534?search_id=58972089&index=1

Stekkjarkot Borgarfirði

Til sölu jörðin Brúarholt landnúmer 144105 í Húnaþingi Vestra. Brúarholt er nýbýli stofnað 1961 en landinu var afsalað úr Sveðjustaðalandi. Þá komu um 90 hektarar sem séreign til nýbýlisins og er það land girt auk þess land í óskiptri sameign. Þar af eru um 16,8 hektarar ræktuð tún. Um er að ræða að stórum hluta er ágætlega grasgefið land. Byggingar á jörðinni eru fjárhús frá 1977 stærð 312 m2 með áburðarkjallara og við þau er hlaða og flatgryfja ...

Brúarholt, Hvammstangi

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/324510?search_id=58972574&index=1

Hamar í Fljótum

Til sölu er 50% eignarhluti í jörðinni Hamri í Fljótum í Skagafirði. Jörðin sem er í óskiptri sameign liggur vestanvert að neðsta hluta Fljótaár og að Miklavatni og er talin vera um 100 hektarar. Þótt um eyðibýli sé að ræða hafa tún verið nýtt af bónda í nágrenninu og eru því í góðri rækt en ræktað land er um 10,6 ha. Jörðinni fylgir eignarhluti í vatnasvæði Miklavatns og þriggja áa sem í það renna en þar veiðist bæði lax og silungur. Í Hamarslandi er gott berjaland auk þess sem gæsaveiði er...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/201947?search_id=58971899&index=15

Til sölu jörðin Hvarf landnúmer 153498 í Bárðardal. Húsakostur að mörgu leiti ágætur þó alltaf megi bæta viðhald en á jörðinni var rekið blandað bú með kýr og kindur en seinni ár ágætt fjárbú og húsakostur í samræmi við það. Hvarf er nyrstur bæja í Bárðardal vestan Skjálfandafljóts og stendur í brekkuhalli nærri miðri landareigninni suður og yfir að Arnsdísarstöðum. Hvarf er fornt býli er fór í eyði í Svartadauða en var endurbyggt 1800. Áður var býlið hjáleiga frá Eyjardalsá en varð sjálfsábúðarjörð...

Hvarf Bárðardall, Fosshóll

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/320535?search_id=58972414&index=12

Til sölu jörðin Borgarholt landeignarnúmer 165528 í Sveitarfélaginu Árborg.

Landstærð rúmir 20 hektarar. Húsakostur er ágætlega myndarlegt sumarhús frá 1976 stærð 50m2 með tveimur svefnherbergjum, eldhúsi, stofu og snyrtingu.

Kalt vatn frá samveitu. Rafmagnskynding. Fallegt útsýni. Allt landið gróið og töluverð skógrækt.

Borgarholt, Árborg

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/321427?search_id=58972238&index=2

Til sölu jörðin Skálavík-innri með Hrútey landnúmer 194760 í Súðavíkurhreppi. Jörðin Skálavík Innri og Hrútey er í Mjóafirði, Norður-Ísafjarðarsýslu. Áhugaverð náttúruperla, með fögru útsýni og fjölbreyttu fuglalífi. Jörðin er talin vera um 250 hektarar. Stór hluti landsins hentar vel til skógræktar eða fyrir sumarhús. Um 13 hektarar af túnum eru á landareigninni og nokkuð af mýrlendi. Hrútey á Mjóafirði tilheyrir Skálavík Innri, eyjan er algróin um 6 hektarar að stærð. Dúntekjur af ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/259007?search_id=58973330&index=1

Skálavík-innri með Hrútey, Ísafjörður

Til sölu jörðin Mófellsstaðir landnúmer 134088 / 220027 / 223119 / 134089 í Skorradalshreppi. Hér er um að ræða áhugaverða jörð með góðum húsakosti m.a. tvö íbúðarhús (ljósleiðari í báðum), fjárhús fyrir um 300 kyndur og hlað, hesthús og vélaskemma. Á Mófellsstöðum var búið með kýr og kyndur en í dag er búið með sauðfé og hross. Framleiðsluréttur í sauðfé um 120 ærgildi. Hitaveita og ljósleiðari. Þriggja fasa rafmagn komið heim að húsi. Jörðin hefur haft tekjur af nalarnámi. Landstærð ...

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/324528?search_id=58971258&index=1

Mófellsstaðir Skorradalshreppi

Til sölu 87,2 ha land nefnt Skjaldartröð II landnúmer 216363 Snæfellsbæ. Um er að ræða 87,2ja hektara land nefnd Skjaldartröð II á Hellnum á Snæfellsnesi. Skjaltartröð II er staðsett í miðri nátturuperlunni Hellnum á sunnanverðu Snæfellsnesi. Skjaldartröð II er upphaflega hluti af stærra landi úr lögbýlinu Skjaldartröð sem var uppaflega um 180 hektarar. Hér er um að ræða óræktað land sem liggur ekki langt frá þjóðvegi (númer 574) Engin húsakostur er á landinu. Um er að ...

Skjaldartröð II land, Snæfellsbær

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/303479?search_id=58971439&index=1

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi sími 550 3000 er með til sölu jörðina Skoravík landeignarnúmer 137786 í Dalabyggð


Áhugaverð jörð í Dalabyggð. Landstærð talin vera um 430 hektarar. Jörðin á land að sjó. Skoruvíkurá fellur um landamörk jarðarinnar og er veiði í neðsta hluta hennar upp að fallegum fossi. Á jörðinni er gamalt íbúðarhús. Fallegt umhverfi.

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/305294?search_id=58971647&index=1

Skoravík, Búðardalur

Til sölu Jötnagarðsás 33 nefnt Fagrabrekka. Um er að ræða sumarhús sem er 50,5 fm að stærð. Húsið stendur á 5000 m2 leigulóð.

Opið eldhús og stofa. Þrjú svefnherbergi tvö af þeim ekki stór. Góð geymsla. Stór verönd með glæsilegu útsýni. Heitt og kalt vatn frá samveitu. Vel um gengið hús með áhugaverða staðsetningu.

Jötnagarðsás sumarhús, Borgarbyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/326487?search_id=58974826&index=1

Til sölu jörðin Dagverðarnessel, landnúmer 137751 póstnúmer 371 í Dalabyggð. Jörðin er talin vera um 250 hektarar að stærð. Jörðin liggur á lágu nesi sem skagar út til suð-vesturs frá Fellsströnd. Enginn uppistandandi húsakostur er á jörðinni en jörðin hefur verið í eyði í mörg ár. Landamerkjalýsing frá 1884 er sem hér segir: Að austanverðu ræður efri lækurinn, sem rennur úr Stuttugötuflóa út í Kvenna-hólsvog, hjá honum er hogginn kross og hlaðin varða, svo er varða hlaðin úr hnaus...

Dagverðarnessel Dalabyggð

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/5644?search_id=58973651&index=1

Til sölu jörðin Eyri landnúmer 133165 í Hvalfjarðarsveit. Á Eyri er myndarlegur húsakostur. Jörðin Eyri er í norðanverðum Svínadal og á land gegnt Hlíðarfæti að vestan, Kambshóli að austan, en nær frá Laxá norður til sveitarmarka í Skarðsheiði. En sunnan ár er Svarfhóll. Landstærð heildar jarðarinnar samkvæmt Þjóðskrá 1.666,8 hektarar. Bærinn stendur á klapparholti norðan við þjóðveginn, stutt frá rótum Eyrarþúfu. Þar er töluvert undirlendi, með ...

Eyri,

Hvalfjarðarsveit

nánar ..http://fasteignir.visir.is/property/328253?search_id=58974512&index=1